Jarac u podznaku Bik

Ispis

Jarac u podznaku BikJarac u podznaku Bik je spoj dvije prirode, dva zemljana znaka, to rezultira jako hladnim i realisti?nim karakterom. Kombinacija ova dva horoskopska znaka naj?istiji je primjer upornosti i ustrajnosti, u kojoj su koncentrirane snage koje nisu uvijek liene duhovnosti. Ali, takav slu?aj je rijedak, no ipak se moe prona?i tip koji razvije odre?enu vrstu mistike ovozemaljskih stvari i predaje se meditiranju o tjelesnom. Ipak puno ?e?e se susre?e osoba koja je racionalna, uvjerena kako je strast iluzija i kako je smrt neporeciv kraj bi?a u cjelini. Osobe ro?ene u Jarcu s podznakom u Biku postiu svoje ivotne ciljeve zahvaljuju?i snanoj volji koja je plod velikih ambicija i izraene elje prema mo?i, zbog ?ega ne proputaju ni jednu priliku koju im ivot prui. Radi se, dakle, o osobama sposobnim da u sebi prona?u snagu neophodnu za stvaranje ivota po njihovoj mjeri.

Zatvorene u krug obitelji ili predaju?i se samo?i, pobje?uju ivotna nezadovoljstva na na?in to se u potpunosti predaju nekoj ambiciji, ili ih nadomjetaju duhovnim odricanjima.

U ovom slu?aju sve se suvine elje potiskuju, ne prihva?aju se ?udnovati ideali i izbjegavaju se lude avanture, i to sve kako bi se najbolje iskoristio vlastiti potencijal volje, estine, kako bi teko?e bile nadvladane i dostignut eljeni cilj ?ak i ako se zbog toga potrebno rtvovati monotoniji i ugasiti njene, tople, slatke pulsacije inspirirane Venerom Bika. Osobe ro?ene u kombinaciji Jarac - Bik ne pokazuju neke pretjerane sklonosti ka stra?u. U njima je suvie ozbiljnosti da bi se mogle samo tako prepustiti emocijama, jer one imaju onu uasnu osobinu, a to je da se ne mogu kontrolirati.

No, jako je teko ivjeti s potisnutim instinktima. Ove osobe poznaju, tako?er, i periode erotskih oluja, prolaznih groznica prodiru?i pulsacija i sposobne su podjednako daleko za?i u orgije kao i u askeze, to djeluje kao da im se tijelo eli revanirati volji. Vatra iz Zemlje tiho i prigueno plamti pod ugaenim vulkanom, koriste?i i najmanju pukotinu kako bi zapo?ela sa zagrijavanjem hladnih stijena koje je zaklanjaju.

Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji tihe su i mirne prirode, te im je potrebno odre?eno vrijeme da saberu dojmove i nau?e neto novo; no jednom kada neto nau?e, teko to zaboravljaju. S velikim oprezom izri?u pohvale, nisu sklone troenju novca i nikad ne donose brzoplete zaklju?ke. Njihov imid sa?injava njihova ?ulnost i samopovla?ivanje. Vole dugoro?ne odnose, koji su duboki i iskreni. Privreni su svim dobrima svijeta te ispoljavaju tenju da ih nagomilaju i tako uvjere sami sebe kako je ivot lijep.

Potrebna im je sigurna egzistencija, bez trzavica, barem na razini emotivnog i obiteljskog ivota. No, kada je posao u pitanju, tu su stvari sasvim druga?ije. Dobro je naglasiti da nitko bolje od ovih individua nije u stanju stvoriti sre?u vlastitim rukama. Njihov izotren, jasan smisao za posao, polako i oprezno ih vodi prema vrhu, ostavljaju?i pritom na okolinu dojam izuzetne sigurnosti. Ovoj pozitivnoj crti njihova karaktera proturje?i tvrdoglava upornost koja, ponekad, grani?i s fanatizmom, i zastrauju?im mirom za jednu tako aktivnu osobu. Njihove ljutnje su mu?ne i beskrajne, kao da u njima uivaju.


Joomla SEO powered by JoomSEF