Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Jarac u podznaku Lav

Ispis
Jarac u podznaku LavJarac u podznaku Lav je zanimljiva kombinacija, u kojoj svijest o vlastitim vrijednostima mora biti potvr?ena ne samo od vanjskog svijeta ve? i od onog unutarnjeg. Ova osoba uistinu zna kako angairati cijelu sebe kako bi osvojila onu poziciju u svijetu za koju smatra da joj po pravu pripada. Glavna oruja osoba ro?enih u Jarcu s podznakom u Lavu pri u postizanju njihova cilja su velika ambicija, jaka volja i istrajnost, sposobnost da sebi postave realne i dostine ciljeve, organizatorske kvalitete i spremnost da uvijek rtvuju sebe u slu?aju da to zatreba. U ovom se slu?aju ambicija, energija i borbeni ar fokusiraju kako bi postigli maksimalnu snagu, ali se rijetko kad u potpunosti osloba?aju u snanoj eksploziji. Srda?nost u odnosu s drugim ljudima, u pravom smislu dolazi od Lava, ohla?ena uzdrljivo?u, ozbiljno?u, strpljivo?u i eljom za materijalnom i emotivnom stabilno?u.

No ipak, Jarac s podznakom u Lavu ne uspijeva ba tako jednostavno pomiriti svoju ljubav prema strogo?i i svoju potvr?enu elju da zasjeni, jer gladan mo?i i ugleda uvijek pokuava uzdignuti se na drutvenom planu, pa ?ak i pomo?u sredstava koja nisu uvijek profinjena. Ove osobe svoju energiju usmjeravaju u korist jedne progresivne i tvrdoglave akcije, a njihov se egocentrizam uglavnom zavrava egoizmom. Briga za u?inkovito?u uglavnom nadvladava emocije, koje puno bolje ispoljava u strasti nego u ljubavi. Ta strast tako?er moe povoljno utjecati na njihovo angairanje u ostvarenju dalekosenog pothvata, te utjecati na svjesno pod?injavanje samodisciplini.

Ovdje se dakle radi o uspjenoj osobi, sretnoj i spretnoj u pokazivanju samoj sebi i drugima kako su dosegnute pozicije plodovi isklju?ivo njenih zasluga i osobnog angamana. Osobe ro?ene u kombinaciji Jarac Lav su ambiciozne, sebi postavljaju visoke ciljeve i djeluju hrabro i uporno na njihovu ostvarivanju. Jako su sposobne u postizanju zacrtanih ciljeva ili u samom pribliavanju ostvarenja istih, tim prije to ne preputaju slu?aju da ih vodi ve? razvijaju savrenu strategiju. S obzirom na to da su fanati?ni perfekcionisti, tee k tome da suvie naprave i to ?esto usporava izvrenje zapo?etog djela.

Glavna mana koja se moe prepisati osobama ro?enim u kombinaciji ova dva znaka je narcisizam. Kod njih se moe uo?iti i nedostatak tananosti i istinoljublja u odnosima sa stvarima i drugim osobama. Jako lako mogu pasti u krizu i postati razdraljivi. Na svu sre?u, svjesni su svojih mana i znaju kako istaknuti vlastite sposobnosti te sami sebe diskretno nametnuti, kada je to potrebno.

Jarac u podznaku Lav zna biti jako probirljiv kada je rije? o bilo kojem izboru. Ova osoba zahtjeva puno i njeguje odre?ene principe. Ako je netko povrijedi jako teko uspijeva oprostiti i nikada ne zaboravlja. Njihovo neprijateljstvo je nevjerovano, ali je isto tako nevjerovano i njihovo veliko prijateljstvo. Ove osobe posjeduju veliki magnetizam, zahtijevaju jako puno od drugih, ali i od sebe. Ako im ?esto nedostaje malo vie popustljivosti, ?ovjek ne moe a da im se u isto vrijeme ne divi zbog hrabrosti i njihove ratni?ke strane jer ova ?e osoba i?i do kraja prema onome to joj se suprotstavlja i nikada se ne?e povu?i pred tim.

Jarac Lav ?esto zna upasti u depresivna stanja iz kojih uspijeva isplivati samo ako savlada ozbiljne unutarnje blokade.

Pretraga

Sagittarius
Ned
7 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
26 degree(s)
Full Moon
Full Moon
14 day(s) old