Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ispis

Jarac u podznaku korpionJarca ro?enog u podznaku korpiona nije uop?e lako poznavati, s obzirom na to da dosta toga lei prikriveno ispod povrine. Ova kombinacija znaka i podznaka bi se mogla slikovito prikazati kao brak izme?u strasti i razuma, uz uvijek prisutne osje?aje pripadnosti jednom uzvienom rodu. alosni i ?eznutljivi scenariji uglavnom nisu prisutni u snovima Jarca s podznakom u korpionu, dok se hladno?a i ravnodunost aktivno bore protiv uzburkanog mora strasti kako bi omogu?ili organizatorskoj ambiciji da do?e do izraaja.

Snaga ove dvije prirode u ovoj kombinaciji otkriva drugima nemire vlastite due. Ove osobe ispoljavaju ogromnu volju i istrajnost, nepokolebljivu sigurnost, ali je u biti svaki njihov uspon plod teko osvojenog sazrijevanja.

Ako susretnete osobu koja je Jarac u podznaku korpion ?esto ?ete odmah prepoznati da je rije? o nekome tko nije kao drugi i to, po auri koja ih okruuje. U biti, ovo su tajanstvene, tvrdokorne i jako teke osobe! Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji su obazrivi i ne vjeruju nikome, pa ni sami sebi, kadri su da na poslu i u drugim obavezama podnesu nadljudske napore kako bi se istakli. Ovdje je rije? o fascinantnim, rezerviranim i napetim individuama, koje su ponekad ?ak zajedljive i zabrinjavaju?e, opsjednute nekim svojim osje?anjem krivnje, zbog ?ega su ?esto sumnji?ave i oprezne u odnosima s drugima. Kod njih se ?esto mogu opaziti i o?igledno neosnovani obrambeni stavovi. Ali za njih svakako ima objanjenja u unutarnjim borbama koje su spomenute prije.

Jarac u podznaku korpion ?esto zna djelovati poput jako spokojne i jednostavne osobe, a u biti je rije? o izuzetno kompliciranom ljudskom bi?u, daleko osjetljivijem od onoga to pokazuje. Ove su osobe sklone introspekciji koju otar i strpljiv um naglaava i sistematizira omogu?avaju?i im da odgonetnu svoje unutarnje tajne i da ih katkad poveu s op?im ure?enjem svijeta. Ove su osobe kadre svojom jasno?om, distancom, logikom i uporno?u privedu uspjenom kraju jedno dugotrajno istraivanje. S obzirom na to da je rije? o upornim i odlu?nim osobama koje tragaju za Istinom, zbog te iste aktivnosti znaju se ?esto i ope?i. Stoga se trude da oja?aju svoju osobnost, pokuavaju?i da je ?vrsto izgrade, sve dok ne postane neka vrsta oklopa, neosjetljiva i ravnoduna prema nestalnim emocijama.

Osobe ro?ene kao Jar?evi s podznakom u korpionu imaju znatne adute za drutveni uspjeh i duhovno uzdizanje, pod uvjetom da budu u stanju stopiti se s onim to je ljudsko, da ga osjete kao vlastito tijelo, ili da uzdignu svoj zemaljski mikrosvijet na kozmi?ku razinu. U protivnom, obitavaju?i u vlasti vlastitih slabosti mogli bi vrlo lako potonuti mnogo dublje ispod svih tih vrijednosti. Budu?i da su ove osobe u velikoj mjeri egoisti, konformisti, okorjeli nihilisti, i da su uvjereni u ispravnost svojih mnogobrojnih potisnutih elja, sklone su potonuti u intelektualnu i sentimentalnu samo?u, koju polako izgra?uju uvjereni kako su sposobni sami potraiti svoju sre?u (na kraju je i prona?u!).

Njihova senzualna pojava djeluje na suprotni spol gotovo magneti?no. Sjajni su detektivi koji uglavnom psiholoki promatraju druge. Premda po prirodi nisu pri?ljivi, drugi ele da budu u njihovu drutvu. Velika snaga volje ih ?esto dovodi do pretjerivanja ele sve ili nita. Fizi?ki ih karakterizira dosta jaka konstitucija tijela, osjetljivost na alkohol i droge. Savjetuje im se da uspostave ravnoteu izme?u perioda neumjerenosti i zdravog odmora.


Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old