Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Jarac u podznaku Vodenjak

Ispis
Jarac u podznaku VodenjakJarac u podznaku Vodenjak ?ini preteno dobru kombinaciju znaka i podznaka, u kojoj se kontradiktorne osobine oba znaka skladno uklapaju. Intelektualne sposobnosti i originalnost Vodenjaka ovdje je u kombinaciji s velikom marljivo?u i uporno?u Jarca. Jarac kao sudbinski znak najdubljeg ?ovjekovog pada u materijalizam ovdje ukazuje nediscipliniranom Vodenjaku, rtvi svjesnoj vlastite neobi?nosti, na pravi put i time ga spaava od eventualnih nerealnih utopija. Na taj se na?in ra?a osobnost svjesna vanosti koju moe imati materijalno blagostanje, isklju?uju?i mogu?nost da ono postane predmet guenja duhovnih vrlina. Udruivanjem geometrijskog duha i duha za finese, koncentraciju s otvaranjem, hladno?u s entuzijazmom, ove osobe ?esto znaju posti?i savrenu pribranost i odli?nu sposobnost rezoniranja. Na taj se na?in, napokon, ova osobnost osloba?a okova svojih principa i fiks-ideja kako bi se suo?ila s realno?u, uz uvijek pozitivnu pomo? entuzijazma i uve?anu svijest o vrijednosti manje obaveznih ivotnih aspekata. Neke od najkarakteristi?nijih osobina ove Jarca s podznakom u Vodenjaku su nepokolebljiva obrana univerzalnog ideala: neovisnost.

Me?utim, sve osobe ro?ene u ovoj kombinaciji ne ostvaruju ovu zadivljuju?u sintezu. Me?u njima ima i onih kod kojih snaga osjetila prelazi sposobnost njihovog deifriranja. Oni imaju dojam da im se ?esto deavaju pojedine stvari koje nisu u stanju dose?i, kriju?i u sebi osje?aj manje vrijednosti i teko se osloba?aju?i odre?ene doze diletantizma. Za ove osobe svijet ide previe brzo, a doga?aji ih ?esto zbunjuju. No, izgleda da je to dio neophodne faze razvoja svih onih ljudi koji imaju ovu kombinaciju znaka i podznaka Jarac u podznaku Vodenjak je nekonvencionalan i otvoren ka novim stvarima, sklon eksperimentiranju i vrlo vjerojatno ivi intenzivnim ivotom to ga ?ini druga?ijim od ostalih osoba ro?enih u znaku Jarca. Ove osobe drugima mogu izgledati ?udno jer dosta ?esto mijenjaju raspoloenje.

Ponekad ekscentrici koje previe ne zabrinjava miljenje drugih ljudi ove osobe idu prema vlastitim ciljevima i to na svoj na?in. Mogu biti i buntovni ali uvijek s razlogom naravno; njihovom vlastitom. Jako su napredni u svojim razmiljanjima, a dobra koncentracija im ide u prilog. Oko njih uvijek lebdi daak misterije, vole neobi?ne i daleke stilove. Uporni su traga?i, koji imaju strast za znanjem i ambiciju za otkrivanjem nepoznatoga. Vrlo ?esto iz tog razloga zaboravljaju da treba ivjeti i privatni ivot. Ipak, sposobni su za snane strasti za koje nitko i ne zna da postoje. Imaju veliku potrebu za orijentacijom i sredinom u kojoj ?e do?i do izraaja, za blinjima s kojima ?e se poistovjetiti kako bi oja?ali svoju osobnost. Ako su okrueni ljudima koji ih razumiju, vole i znaju to zna?i odricanje, sve ?e biti kako treba. U slu?aju da ne prona?u takve osobe, svoju ?e slobodu posti?i uz mnogo usputnih lomova.

Pretraga

Libra
Ned
5 degree(s)
Aquarius
Moon in Aquarius
15 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
10 day(s) old