Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Lav u podznaku Djevica

Ispis
Lav u podznaku DjevicaKod kombinacije Lava i Djevice se aktivna volja spaja sa pasivnim intelektom, a to upravo proizlazi iz spoja elementa Vatre, koja tei da se oslobodi svega na svom putu, i elementa Zemlje, uvijek vezanom za jedan predodre?en na?in ivota.Na taj na?in, ra?a se teorijska osobnost, sposobna da jasno sagleda probleme i akcije koje treba poduzeti, ali koja je elasti?nija prema potrebama svojih blinjih nego prema vlastitim. karakter Djevice koji je rezerviran i stidljiv ovdje smanjuje maniju veli?ine koja pokre?e Lava. Lav u podznaku Djevica mora sebi pruiti sredstva za ostvarenje svojih planova sve do posljednjeg detalja.

Osobe ro?ene u ovoj kombinaciju su nemirna duha i vrlo uporne te ne poznaju nikakve prepreke i ograni?enja. Svjesni su svojih ograni?enja i sposobnosti, znaju do koje mjere u odre?enim situacijama treba sa?uvati hladnokrvnost u tekim situacijama. Lav u podznaku Djevica je osoba sa odlu?nim temperamentom, to je zasluga Lava, ima veliku elju za isticanjem, koje ponekad blokiraju neopravdani strahovi Djevice. Imaju prekomjernu ljubav prema detaljima, zbog koje ?esto gubi neophodnu predstavu cjelokupnosti. Ovdje je rije? je o prirodi koja u sebi nosi savrene mogu?nosti da dozira svoju snagu.

Ali, Lav Djevica, ukoliko je slab i pasivan, onda gaji pretjeran ponos koji veli?a njegov egoizam. U tom slu?aju odbija priznati svoje mane, ve? zauzima umiljen stav i trai od drugih ono to nije niti sam u stanju odraditi. U principu osobe koje su ro?ene u kombinaciji Lava i Djevice su osobe zdravog razuma, puni inicijative, uredni, organizirani, ali imaju sklonost da se zamaraju nevanim detaljima. Oni znaju tajnu vje?ne mladosti i prua im zadovoljstvo voditi brigu o drugim ljudima. Imaju malo osjetljivije ivce od tipi?nog Lava i lake ih je izbaciti iz takta. Fine crte, ljubav prema realnosti i manje raskona, a vie tradicionalna, elegantna okolina su tako?er njihove karakteristike.

U ivotu su vrlo izbirljivi, bez obzira o kojim se izborima se radilo. Puno zahtijevaju i njeguju odre?ene principe, dok ih osrednjost prili?no rastuuje. Jaku su ambiciozni, njihovi ciljevi trebaju biti uzvieni, a sredstva kojima ?e posti?i zacrtane ciljeve trebaju biti oni otmjena. Ove osobe su idealisti koji vjeruju u odre?ene vrline kao to su potenje i pristojnost. Njihova negativna osobina je loe postavljen i upravljen ponos koji veli?a njihov egoizam. Zbog toga odnosi sa okolinom se naruavaju. Upravo takvo ponaanje ih ponekad vodi prema velikim grekama, posebno na emocionalnom planu.

Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old