Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Lav u podznaku Ovan

Ispis

Lav u podznaku OvanOvdje se radi o spoju dva vatrena znaka ?iji je rezultat ambiciozna i autoritativna osoba koja je uvijek spremna za borbu. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji su idealisti koji imaju veliku snagu volje. Uz sve ovo gore navedeno istovremeno su jako poduzetni, tako da spoj svih ovih osobina ?ine osobu koja je usmjerena prema akciji i uspjehu.

Lav u podznaku Ovan je heroj velikih bitaka antike, osvaja?, generalni direktor, onaj koji vodi igru Ova sebi?na i mo?na osoba lako se zanese bilo da se razljuti ili oivi neku ideju.

Oni u pravilu vie vole tititi druge, nego da se njih titi, te ve?inom sami organiziraju svoje planove da bi ostvarili iznena?uju?e rezultate, a sve zahvaljuju?i svom poduzetnom duhu.

Lav u podznaku Ovan ima talent da uvjerava svojim stavom, samouvjereno?u i privla?no?u. Volja i vlast koju ima u sebi su u prili?no sirovom stanju. Neodlu?nost i oklijevanje su njemu nepoznati, rijetko kada sebe preispituje, ali ipak ne tei tome da samo on zna istinu. Iz njegovih svakodnevnih aktivnosti nikada nije isklju?en emocionalni ivot, ali se njegova velika sposobnost da voli ?esto sjedinjuje sa eljom da titi druge i upravlja njihovim ivotom. Lav u podznaku Ovan je velikoduan prema svojoj okolini i ne trai nita zauzvrat, ali ?e bolno reagirati ukoliko doivi prevaru ili razo?arenje, posebno od ljudi koje zauzimaju posebno mjesto u njegovom ivotu. Ove osobe su jako nemirne i njihov pristup svijetu je vie neposredan pre nego diplomatski. Jako su tvrdoglavi, hrabri i dinami?ni, uvijek se bore sa svoja uvjerenja. Kroz ivot idu zajedno sa svojim idealizmom koji je gotovo neiscrpan. Lav u podznaku Ovan je uvijek spreman za brzi po?etak, puni su optimizma i obe?anja. elja za slobodom i pustolovinama, sklonost riziku i elja za ostvarenjem zacrtanih ciljeva ?ine ih odli?nim poduzetnicima.

Oni su dosta energi?niji od ostalih Lavova i vrlo su prodorni. Ponekad se ?ini da imaju manje strpljenja i da su samostalniji nego to to i zaista jeste. Naivni ste, iskreni, spontani, strastveni, irokogrudni, zavodljivi, kreativni i sve ?ete u?initi da pravda pobjedi i da odbrani pogreno optuene. Njihova najve?a slabost je to im je potrebno stalno odobravanje drugih kako bi slika koju ele stvoriti o sebi bila potvr?ena. Skloni su zaljubljivanju, ali istovremeno cijene svoju slobodu oboavaju nezavisnost i sretni su jedino kada je sve pod njihovom kontrolom. Zov njihovog srca nikad nije uzaludan. Od onih koje vole o?ekuju da budu osobe kreirane po njegovoj mjeri i o?ekivanjima. Optimizam ih ?esto spaava od tekih razo?arenja. U njihovoj sudbini uloga roditelja imati ?e vanu ulogu pozitivnu ili negativnu.


Pretraga

Sagittarius
Ned
13 degree(s)
Leo
Moon in Leo
11 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
20 day(s) old