Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Lav u podznaku Riba

Ispis

Lav u podznaku RibaNije lako ivjeti sa ovom kombinacijom znaka i podznaka, jer se nalazi previe suprotnosti u jednoj osobi. Pasivno dranje Riba ovdje se spaja sa prirodom kojom dominira aktivna volja Lava. Rezultat ovog spoja su dva potpuno suprotstavljena karaktera koja se spajaju u osobu koja je ?esto nesposobna prona?i pravu ravnoteu koja bi joj omogu?ila da spontano reagira i izlazi kao pobjednik u ivotnoj borbi.

Lav u podznaku Riba je jako zanimljiv svojoj okolini jer je sloena osoba koja vrlo rado informira o stanjima njegove due.

Njihova stalna elja da se pokau kao osobe, da blistaju, ponekad i iznad svojih mogu?nosti, njihova stalna briga o tome to drugi misle o njima ih dovodi do toga da svoj drutveni ivot stavljaju u povlaten poloaj i na taj na?in ponekad upadaju u zablude. Ali, ?esto upravo na ovaj na?in uspijevaju prikazati svoje najbolje osobine, stavljaju?i sebe u slubu nekog humanog, spiritualnog, osje?ajnog ideala ili posve?uju?i sebe blinjima na taj na?in uspavaju da ujedine osobine oba ova znaka. U slu?ajevima kada se bave humanitarnim radom ove osobe pokre?u nove ideje, a ukoliko postignu uspjeh osje?aju se ispunjeno i zadovoljno te imaju osje?aj da su uspjele u ivotu.

Lav u podznaku Riba u sito vrijeme je spreman za akciju i gubi se u svojim snovima, tako da se u osnovi radi o osobi na koju se moe imati vanjski utjecaj, ali iznutra ona uvijek ostaje neshvatljiva. Ribe su dvostruki znak i postoje dva razli?ita tipa. Prvi tip zna kako crpiti energiju iz viih izvora, imaju dobru intuiciju, mirno i tiho rade, suosje?ajno i pomalo distancirano. Drugi tip su sanjari koji nisu u stanju suo?iti se sa neuspjehom te iz tog razloga nita niti ne pokuavaju u?initi.

Bez obzira o kojem tipu da se radi, njihova zajedni?ka osobina je da vrlo emotivno reagiraju na ivot. Lav ima prirodnu toplinu koja u kombinaciji sa Ribama poprima emocionalne tonove. Lav u podznaku Riba je uvijek obavijen velom misterije. U ovoj kombinaciji Ribe pomau da imaju dobru intuiciju, da su meki i romanti?niji, ali i najmanje jasni od svih ostalih Lavova.Njihovi aduti su sanjala?ke o?i i seksualna privla?nost! Ponekad se trebaju ?uvati iluzija o sebi. Volite se smatrati rtvom. U ivotu mnogo sanjare, ali isto ne zaboravljaju da sa vremena na vrijeme trebaju si?i sa oblaka na zemlju. Pokuavaju izraziti svoje emocije na pozitivan na?in, recimo, usmjeravaju?i ih prema nekoj kreativnoj djelatnosti.


Pretraga

Libra
Ned
5 degree(s)
Aquarius
Moon in Aquarius
15 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
10 day(s) old