Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Lav u podznaku Vaga

Ispis

Lav u podznaku VagaU ovoj kombinaciji zajedno djeluju snana osoba, jake volje, svjesna vlastite vrijednosti, to je odlika Lava i popustljiva, elasti?na, ljubazna i uravnoteena priroda Vage. Za rezultat imamo osobu koja uvijek sa lako?om uspijeva zadobiti i odrati zna?ajnu ulogu u ivotu i u odnosima sa okolinom.

Njihovi interesi su ?esto usmjereni prema ostvarivanju ?vrstih veza sa drugima, koje zna koristiti kako u pozitivnom, tako i u negativnom smislu, jer ove osobe su sposobne ponuditi svoju zatitu i podrku koliko i da je primi i iskoristi.

Lav u podznaku Vaga je takti?na i miroljubiva osoba koja ima dara za mirenje, razvijen osje?aj za pravdu i za razvoj dobrih odnosa sa svojom okolinom. Njihov arm se iri u njihovoj okolini, bez da se neto posebno trude, jednostavno oni su osobe koje zra?e. Imaju autoritet i znaju kako ga provesti njeno i neprimjetno. Za razliku od ostalih Lavova, oni znaju kada treba svoju pozornicu podijeliti i sa drugima, a kada se treba prikazati u najboljem svjetlu. ?esto izazivaju ljubomoru, ali ipak imaju veliki krug prijatelja. Oni uvijek razmiljaju prije svake izjave, vrlo su komunikativni i emotivni.

Za ovu kombinaciju znaka i podznaka moemo re?i da je su najvie osje?ajni i zaljubljivi od ostalih kombinacija znaka Lava. Imaju smisao za estetiku i istan?an ukus. Da biste zaista neto ostvarili, potrebno im je partnerstvo. Nisu sposobni za sama?ki ivot, jer moraju se stalno potvr?ivati pred svojom okolinom i najbliima. armantni su, jako im je vano da se svima dopadnu. Lav u podznaku Vaga ?im pobjedi u jednoj bitci, odmah kre?e u drugu, a sve u elji da dobije jo ve?i ugled u drutvu. Imaju sve anse da im se ivot i privatni i drutveni odvija kako treba. U ve?ini slu?ajeva, on se trudi da izgleda elegantno, to ?e re?i da izbjegava da gazi po nogama drugih ljudi. Ukoliko kremu prema umjetni?kim vodama, tada koriste sve svoje veze koje imaju sa ljubavlju. Njihova prijatna autoritativnost zna zauzeti vrlo vana mjesta.

Lav u podznaku Vaga je elegantna i profinjena osoba koja voli biti okruena lijepim stvarima i ljepotom op?e. Njihove umjetni?ke sklonosti su zaista izraene, a muzika i slikarstvo ih posebno privla?i. Ponekad nastoje nametnuti svoju volju i suditi drugima. Ali, s obzirom da im je srce kao na dlanu, i kako uvijek imaju dobru volju, onda im se oprata to to niste uvijek dobar sudac. Sre?a im ?esto ide u susret, iako je sudbina nesigurna


Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old