Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Lav - Op?e karakteristike

Lav - Op?e karakteristike 22.srpnja � 22.kolovoza
Ime: Latinski naziv za Lava je Leo
Moto: Ja ho?u
Planeta: Sunce
Boja: �uta
�ivotinja: Lavovi i sve ma?ke
Metal: Zlato
Drago kamenje: Rubin, �uto kamenje
Biljke: Suncokret, masla?ak i �uto cvije?e
Zanimanje: organizator, �ef, politi?ar, umjetnik, glumac, bankar, zlatar.
Mana: Snobizam

Najnepravednija izreka o Lavu: �Lav je razmetan.� Prava istina je da Lav voli biti u centru pa�nje...

Više...
 

Ljubavni profil - Lav

Ljubavni profil - LavLav je vrlo temperamentan, ali istovremeno i vrlo dostojanstven u svom pona�anju. Oni vode ra?una o svom stilu i na?inu izra�avanja, jer im je jako va�no kakav utisak� ostavljaju na okolinu, te stoga oni ?ine sve sto je potrebno da osvoje simpatije svoje okoline. Osobe ro?ene u znaku Lava u�ivaju u svojoj popularnosti i o?ekuju od svoje okoline da im se dive. Jednom...

Više...
 

�ena-Lav-ljubavni-profil �ena ro?ena u horoskopskom znaku Lava zahtjeva po�tovanje i divljenje, potrebno joj je da je �eljena i rado vi?ena. Na�alost tu �ivotu se ?esto zaljubljuje u pogre�ne mu�karce, u one koji nemaju sredstava da je zadovolje. Lavica je je zahtjevna u ljubavi, ona ne �eli biti samo voljena, ve? obo�avana. Sklona je lijenosti ukoliko se previ�e privatno ve�e uz partnera. Lavica je dostojanstvena, dominantna, plemenita...

Više...
 

lavMu�karac Lav je atraktivan, privla?an i zapa�en kod �ena. Ponekad je neoprezan, ali ipak je stru?njak za prikrivanje svojih nedostataka i gre�aka.� Voli lijepe �ene, ali njegova partnerica niti u jednom segmentu ne bi smjela biti bolja od njega. Lav je velikodu�an, voli smijeh, izlaske i od svega izvla?i najbolje. Ovaj gospodin ima visoko mi�ljenje o sebi, a od svoje partnerice zahtjeva da se divi njegovom egu. On kroz �ivot ide...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Lava

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku LavaPrva i osnovna lekcija kod zavo?enja Lava glasi: Lav se udvara Vama na direktan na?in te njemu treba prepustiti to vrhunsko zadovoljstvo u zavo?enju, a naro?ito, ponos zbog osvajanja va�e pa�nje i ljubavi. Dosta je va�no da Lav u va�im o?ima prepozna pogled divljenja i obo�avanja, te da zna da ste ga spremni prihvatiti u svakom trenutku...

Više...
 


Pretraga

Sagittarius
Ned
5 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
3 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
12 day(s) old