Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Bika

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku BikaAko elite uistinu zavesti Bika neka onda to bude na na diskretan na?in i suptilno. Pazite pri tom da niti u jednom momentu ne zaboravite na razli?ite poklone, kao i na brojne manire o lijepom vladanju Bikovi to vole. Bit je u tome da trebate ostaviti odli?an dojam, ali ne samo vlastitom pojavom ve? i raznim manirima ili posve?enom panjom. Pri tom budite sigurni kako se Vaa panja mjeri i to ne samo lijepim rije?ima, nego i kroz razne vrijedne poklone i druge vrijedne znakove panje.

Partner osobe ro?ene u horoskopskom znaku Bika treba znati:
Vi kao Bik spadate pod iznimno pouzdane osobe, koje svoje osje?aje i strasti dre strogo pod kontrolom. Posjedujete vrline koje su uo?ljive ve? na prvi pogled, tako da od svoje okoline o?ekujete reakciju, signal ili iskrene komplimente. A kada se na?ete u drutvu osoba suprotnog spola, osoba koja Vam se udvara svakako bi Vam trebala dati do znanja da joj se svi?ate, te Vam uputiti i poneki ljubavni signal ili porukicu. Vi, kada se na?ete u drutvu (naro?ito mukarac Bik) morate imati dominantnu ulogu, dok partnerica treba biti ta koja vjerno pokorno prati svaki Va korak. Vi ste osoba koja strano puno dri do vjernosti, istine i tradicionalnih obi?aja. Kada neko ili neto slu?ajno ili namjerno poljulja Vae povjerenje u partnera, to zna postati uistinu velik problem za Vas koji lako moe dovesti i do ljubavnog kraha. Jedno od osnovnih pravila je: da su Bikovi vrlo tradicionalni, te da im nedostaje razumijevanja ili sluha za ljubavnu prevaru. Tu mukarci Bikovi ?ak, spadaju u najteu kategoriju zbog ?ega trebate uvijek strogo potovati njihov kodeks ?asti!


Pretraga

Sagittarius
Ned
10 degree(s)
Cancer
Moon in Cancer
3 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
17 day(s) old