Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ovan u podznaku Lav

Ispis

ovanOvan koji je u podznaku Lav su odli?na kombinacija zbog toga jer imaju savren sklad zbog svojih temperamenata ova dva znaka Vatre sjedinjuju svoje snage u obostrano razumijevanje. Ovan ima divlju i sirovu snagu, a Lav je bolje organiziran i sposoban za strategije i planove, te ima globalnu viziju svijeta i sinteti?ki duh. Lav tako?er pridaje vie zna?aja upravljanju, hijerarhiji i prestiu, a njegov individualizam je dosta ambiciozniji i egocentri?niji nego Ovnov. Lav utje?e na Ovna tako da njegove snage pospjeuje u kontrolirane mo?i koje se upotrebljavaju na razne na?ine da se zadovolje razne ambicije, te zahvaljuju?i utjecaju Lava, Ovan se mijenja u profinjenu osobu.

Osoba koja je Ovan a u podznaku Rak je velik heroj i ima drutveni uspjeh, snana je i hrabra osoba, te se svojim entuzijazmom isti?e u drutvu. Vrlo je energi?na osoba i ima dostojanstveno dranje, te prirodan autoritet. Ima osiguran uspjeh, a s vremenom postaje dareljivi pobjednik koji mrzi bijedu i nedostatak hrabrosti. Ne podnosi prijevaru, izdaju i podvalu, te zbog toga moe prije?i svaku granicu.

Kombinacija Ovan Lav ima ivotnu snagu, osjetljivost koju uzdiu strast i ljepota, ima sigurnost i povjerenje u sebe, pa ?ini vrlo snanu osobu koja je u stanju izvu?i korist iz svih otpora kako bi ostvario svoje ambicije. Ima jaku osobnost i olako upravlja drugim ljudima, iskren je i direktan, vrlo romanti?an, ali i egoisti?an, tvrdoglav i nediscipliniran. Po prirodi je kreativac, vrlo je drutvena i ambiciozna osoba, te je ponosan i egocentri?an, ali i izbirljiv. Kod ovakve osobe je negativno to to ima loe postavljen ponos ima stav i magnetizam, zahtijeva mnogo od drugih ljudi, ali isto tako i od sebe. Treba voditi ra?una o svom nametanju koje Vas uvjerava da ste nepobjedivi. Ovakva kombinacija je vrlo plemenita, ali kada je razo?arana ili prevarena, reagira povrije?eno.


Pretraga

Scorpio
Ned
1 degree(s)
Aquarius
Moon in Aquarius
12 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
7 day(s) old