Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ovan u podznaku Rak

Ispis

Ovan u podznaku RakOvnova najdominantnija osobina je snaga volje, a Rakova osje?anje i senzibilnost, pa su zajedno ova dva tako razli?ita znaka u biti pravi spoj. Osoba Ovan u podznaku Rak je kao otvorena rana, pogo?ena je sa svime to se doga?a u njegovoj bliskoj okolini i eli se umijeati kako bi promijenila tok doga?aja ili kako bi utjecala na ljude i na elju da se povu?e i skloni u samu sebe kako nebi patila zbog svog tog sukoba kojeg zapaa ako ih ve? ne moe rijeiti. Previe je osjetljiva, vrlo ?esto ima dojam da je progoni zla kob, ravnoteu uspostavlja samo ako vodi vrlo aktivan i profesionalan ivot, te je izvanredna osoba za oslonac.

Ova osoba je puna topline i nikad ne odustaje kod donoenja vanih ivotnih odluka. Ima veoma pozitivnu vrijednost zbog dobrog duha Ovna udruenim sa matom i senzibilno?u Raka. Isto tako je ovakva osoba podlona promjenama, pa ju nije mogu?e unaprijed ocijeniti kao pozitivnu ili negativnu.

Veza izme?u Ovna i Raka obiluje suprotnostima i svaki od njih ima druga?iji pogled na ivot i na svijet Ovan eli oblikovati svoj svijet, a Rak se eli povu?i u svoj malen i osjetljivi svijet. No ipak, postoji povezanost izme?u ova dva znaka, a to je srce i spontanost. Ovnu s podznakom Raka je vana tradicija i rodoljublje, te ku?no i obiteljsko okruenje. Raspoloenje mu je puno uspona i padova i ponekad se zaple?e u emocionalne situacije, sklon je neujedna?enom ponaanju i unutarnjem nezadovoljstvu. Fali mu zrelosti kod nekih postupaka koje radi, ali unato? tome ide hrabro naprijed. Ima vrlo bogatu matu, ali njegove elje nisu uvijek stvarne, pa stoga treba izbjegavati da svoje elje smatra stvarno?u, te da nema samo matanja o sebi ve? i o drugima. Treba nau?iti pobijediti svoje strahove i tajne.


Pretraga

Sagittarius
Ned
5 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
3 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
12 day(s) old