Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ovan u podznaku Riba

Ispis

Ovan u podznaku RibaOvo je tip Ovna koji je bogat kontraverzijama i suprotnostima. Ovakva kombinacija znaka i podznaka je vrlo bogata psiholokim bojama; ona je sloena mjeavina radosti, optimizma, subjektivnosti, socijalne mo?i, oduevljenja, pasivnosti i brutalnih i neorganiziranih poleta. Kombinacija Ovan u podznaku Riba obiljeava susret smrti i ponovnog ra?anja. Svoju okolinu iznena?uju sanjarenjem i munjevitim akcijama, a mogu dugo ostati u misaonim uivanjima. Naizgled su odsutni, a zatim naglo reagiraju?i na trenutne impulse, prelaze u akciju sa ivahno?u i efikasno?u kojoj se nitko nije nadao. Ovakva osoba je ponekad sklona pretjeranom pouzdavanju u brzinu, jer joj se doga?a da kasni zbog toga to je htjela due uivati u lijepim trenucima.

Velika energija i snaga su tipi?ne za Ovna, te se ovdje sjedinjuju sa neodlu?nijim i pasivnijim sastavom Riba koje ko?e brz na?in ivota i smiruju duh ovih osoba. Ova dva znaka su naizgled dosta udaljena, ali se u biti mogu odli?no me?usobno upotpunjavati. Snaga nagona i veliko bogatstvo mate mogu ponekad dovesti Ovna Ribu u pretjerivanje, te tada oni ?esto daju jedno romanti?no, velikoduno, strasno i nesebi?no bi?e koje je u stanju rtvovati se pomau?i onima koje voli. Iako moe estoko braniti svoju osobnost, Ovan - Riba ?esto nalazi ravnoteu u izmjenjivanju svojih stavova. Iz ove kombinacije izrasta priroda koja, i pokraj velikih proturje?nosti volje koje nosi u sebi, zna povoljno uklopiti svoju intuiciju i senzibilnost sa entuzijazmom u cjelinu. Ovo je osoba koja uspijeva ostvariti samu sebe i ivjeti u skladu s drugima. Veza Ovna i Ribe moe biti nestabilna zbog toga to Ovnovi nikada nisu u potpunosti zadovoljni, to njihov ivot nikada ne doti?e one vrhove o kojima sanja. Novac im slui kao neophodno sredstvo da do?e do nekog cilja, ali kako ga brzo zarade, tako im brzo i iskliznu iz ruku. Tako?er u sebi imaju previe idealizma. I?i ?e do kraja u borbi izme?u bi?a koje je razumno i bi?a koje je matovito i iracionalno. Takav je tip, ali brak bi ih mogao uravnoteiti...


Pretraga

Sagittarius
Ned
7 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
26 degree(s)
Full Moon
Full Moon
14 day(s) old