Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Rak u podznaku Jarac

Ispis
Rak u podznaku jaracSpoj dvije razli?ite snage, stati?ne i surove snage Jarca i one u neprekidnim oscilacijama Raka, ra?a prirodu koja je u stalnom traenju potvrde vlastitih vrijednosti i iskrenog priznanja njenih kvaliteta. Ovaj nesvjesni poticaj, koji ?ini da osoba aktivno sudjeluje u ivotu, ne isklju?uje odre?enu stidljivost i formiranje unutranjih blokada, koje ko?e mogu?nosti totalne aktivnosti i afirmacije. Rak u podznaku Jarac ponekad prepotentno skre?e panju na snagu svoje osobnosti i osje?a pritisak odgovornosti koji proizlazi iz takvog stava, ali ne uspijeva da pomiri u sebi dvije suprotne snage koje formiraju njihov ivot. Svojoj okolini ponekad izgledaju uko?eniji nego to zaista jesu. Teko pokazuju svoje osje?aje te su vie okrenuti tradicionalnom stilu i konzervativnim vrijednostima. Rak u podznaku Jarac je sposoban prenijeti preko svojih le?a razne brige i probleme, a da se pri tome nikome ne?e poaliti. Ponekad imaju problem u uspostavljanju ravnotee izme?u svojih opre?nih tenji: iluzije i okrutne jasno?e, njenosti i nezainteresiranosti, intuicije i racionalizacije.

Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji orijentirani su prema uspjehu, autoritetu, savjesnosti te imaju potrebu da se osvjedo?e u konkretne rezultate svojih napora. Vrijedni su i vrlo ambiciozni, te im je jako vano da postignu uspjeh na materijalnom planu.
U djetinjstvu im nije lako, uvijek izgledaju da nisu dovoljno mladi, ove osobe u pravilu nikada ne pripadaju kategoriji nemirnih tinej?era. Me?utim, isto tako jako lijepo stare, i uvijek izgledaju mla?e nego to zaista jesu. Rak u podznaku Jarac je itekako svjestan svojih vrijednosti i ponekad vole igrati i uloge koje im u pravilu i nisu dodijeljene samo da bi ostavili pozitivan utisak na svoju okolinu. Rijetko kada ?e neto obe?ati to zaista i ne mogu napraviti.

Oni u pravilu vrlo rano u djetinjstvu stje?u smisao za odgovornost i zahvaljuju?i svom podznaku, najrazumniji su i najzreliji od svih ostalih kombinacija znaka Rak. Imaju neutaenu, gotovo djetinjastu potrebu za emocijama, ali tako?er i stalni strah da to neko ne zloupotrijebi. Odnos sa partnerom im je jako bitan i igra zna?ajnu ulogu u njihovom ivotu.
Od uspjeha ili neuspjeha njihovog emocionalnog ivota zavisiti ?e i njihov razvoj; trebaju se nau?iti samostalnosti i osloboditi se navika koje su stekli jo u djetinjstvu.
Ukoliko im u ivotu uspostave duhovni sklad, tada im na raspolaganju stoji veliki asortiman korisnih osobina za plodno uklju?enje u sve ivotne djelatnosti; duhovna elasti?nost, razboritost, ozbiljnost, koncentracija, djelotvornost i organiziranost su osobine koje ?e im omogu?iti da njihova bogata osobnost jo vie procvjeta i postane bolja. Tada ?e biti u mogu?nosti da svoje ambicije podrede samo jednom cilju, a u tome ?e im pomo?i njihov najve?i saveznik - vrijeme!

Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old