Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Rak u podznaku Rak

Ispis
Rak u podznaku RakOvo je vrlo zanimljiva kombinacija u kojoj u prvi plan dolaze karakteristike znaka koji je u sutini neshva?en i sklon promjenama raspoloenja. Rak/rak je odrasla osoba koja uvijek nosi u sebi dijete koje sniva. Prilagodba ove kombinacije prema vanjskom svijetu prolazi kroz fazu fizi?ke i mentalne evolucije u zaklonu od vanjskih utjecaja. Oni imaju potrebu da u ivotu sebi stvore obiteljsko gnijezdo gdje njegovi osje?aji mogu do?i do izraaja. To smatra svojom ?vrstim oklopom koji ga titi od vanjskih utjecaja, problema i poteko?a koje mu stvara vanjski svijet. Raku u koji je u podznaku rak je jako vano da mu njegova okolina uo?i i da povjerenje njegovim kvalitetama. Njihova misija u ivotu je da se moe potpuno posvetiti ljubavi, da njegova senzibilnost dolazi do izraaja. Me?utim problem se dogodi da ukoliko nema ?vrstu snagu karaktera ?esto bude povrije?en i u tom slu?aju doivljava veliku razo?aranost i povla?i se u svoj oklop raka.

Snovi ovog bi?a imaju mo? stvarnosti. Svoje ideale ne eli rtvovati zbog zahtjeva materijalnog ivota. Zbog toga ?esto zna nai?i na probleme zbog prilago?avanja, pa tada zna biti i depresivan i aliti za nekim nezaboravnim zlatnim vremenima, kao da kre?e, poput Marsela Prusta (koji je u horoskopu tako?er bio Rak, ali sa podznakom Ovna), u potragu za izgubljenim vremenom

Ovim osobama je jako vana tradicija i domoljublje, vole sakupljati razne stvari koje ih vezuju za neto iz prolosti. Emocije su im vrlo jake, jako su kreativni i imaju ukusa za lijepe stvari. Imaju jako dobru intuiciju pri procjeni osoba iz svoje okoline. U sutini su jako stidljivi, te su im zaista potrebni ljubav i ohrabrenje da bi se opustili.

Rak u podznaku rak uiva u romanti?nim situacijama, u ponaanju su graciozni i armantni, ali kada ih netko povrijedi tada se uvla?e u svoj oklop. Posle prvog susreta sa njima okolina je ve?inom oduevljena njihovim dubokim osje?ajima i krhkom sigurno?u. Mata im je bogata ali ono to ele nije uvijek realno.

Rak sa podznakom u raku ?esto sve shva?a vrlo osobno i ponekad bi bilo dobro da malo "prije?e" u Jarca, u svoj suprotni znak. Vremenom oni ipak steknu vie zrelosti i mudrosti te prihvate neophodnost ?injenice da treba da odrastu i da se suo?e sa ivotom

Pretraga

Sagittarius
Ned
7 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
26 degree(s)
Full Moon
Full Moon
14 day(s) old