Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Rak u podznaku Riba

Ispis
Rak u podznaku RibaKombinaciju Raka u podznaku Riba karakterizira istovremena prisutnost dva sli?na, a ipak vrlo razli?ita svijeta: stati?na pasivnost Ribe i sklonosti ka nestvarnom Raka. Njihova prevelika osjetljivost izlae ih svim mogu?im vanjskim utjecajima to ih ?ini na neki na?in filtrom za ljude i doga?aje svog vremena. Oni teko odolijevaju iskuenjima, posebno iskuenju da pobjegnu od stvarnosti. Njihov svijet je ?esto nastanjen nestvarnim snovima. ?esto su im osje?aji proturje?ni i nejasni, zbog ?ega su nesposobni za ?vrste odluke.
Kada napokon poslije mnogih iskustava osjete da im je osobnost ugroena, tee da se povuku sami u sebe da bi tu ispitivali tragove koje je svijet ostavio na njima. Tada se povla?e na tajno mjesto i tamo razmiljaju o svrsi ivota i o svom mjestu pod Suncem. ?esto su skloni misticizmu, ne znaju ponekad kontrolirati svoj temperament i sa?uvati glavu za hladnu analizu. Vie vole biti sami ili u krugu svoje obitelji nego da se pretjerano eksponiraju u velikim drutvima, to bi moda i bilo potrebno za njihov puni procvat.

Ipak, oni znaju da prona?u u sebi veliku otpornost, kojom nadokna?uju svoju povu?enost. Upravo na taj na?in uspijevaju sebi stvoriti egzistenciju koja odgovara njenom ukusu i potrebama. Ali prava snaga ove kombinacije, motor koji je vodi i hrani, je svijet osje?anja: jedan trenutak je Raka, nepromiljen i isklju?iv, a drugi trenutak Riba, koja se uglavnom bazira na religioznom stavu prema ivotu
Rak u podznaku Riba lako gubi snagu i energiju. Ponekad se doga?a da pogrenim ljudima ukau svoje povjerenje. Vrlo emotivno reagiraju na ivot. Kombinacija dva vodena znaka im daje plodnu matu i tenju da se iz svijeta razuma povuku u svijet mate. U ivotu su prili?no pasivni i ?esto ive u suprotnostima sa svojim eljama: privla?i ih ono to ne mogu imati.
Ove osobe su vrlo osjetljive i ne osje?aju se ugodno u ovom svijetu koji se bazira na materijalnim dobrima. Ponekad se pribliavaju misticizmu i na taj na?in tite od neizvjesnosti modernog svijeta. Ali, ono to je iznena?uju?e kod ljudi ove kombinacije je to da oni mogu da budu i oli?enje rastrganih, polivalentnih poslovnih osoba, koje su svuda prisutne. Rak u podznaku Riba u stvari ?esto imate probleme oko utvr?ivanja identiteta i ?ini se da su naro?ito uvjetovane sredinom iz koje potje?u. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji trebale bi voditi ra?una o svojoj potencijalnoj sklonosti bjeanju u droge i alkohol

Pretraga

Sagittarius
Ned
10 degree(s)
Cancer
Moon in Cancer
3 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
17 day(s) old