Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Rak u podznaku Vodenjak

Ispis

Rak u podznaku VodenjakOva kombinacija znaka i podznaka je korijen vje?ne unutranje borbe. Skroz razli?ite snage koje moraju ivjeti jedna pokraj druge: revolucionarni i novatorski Vodenjak i konzervativne, osje?ajne due, koje pripadaju Raku. Vodenjaku je teko kontrolirati promjenu emocija i obuzetost samim sobom. Rak u podznaku Vodenjak je zaista jedna posebna osoba, na ?iji magnetizam i arm je teko ostati ravnoduan, i koja je, iako vrlo pokretna u ivotu, u stvarnosti je opsjednuta vje?nim sumnjama i stalnom nesigurno?u. Svoj stalni unutranji raskol ?ini je da je istovremeno jaka i slaba, ali nekako uspijeva da ide kroz ivot sa tim stalnim preobraajima.

Rak u podznaku Vodenjak ne?e ?ak izgubiti svoje ideale ?ak niti u uvjetima materijalne nesigurnosti. Znaju se prilagoditi ivotnim uvjetima, a da pri tome ne mijenjaju svoju osobnost. Ostaju vezani za svoje snove iz djetinjstva i predani svojim prvim tenjama. Ove osobe su jako senzibilne, ?esto pate zbog sukoba me?u ljudima i ?ini sve u svojoj mo?i kako bi izgladili te probleme, pomiri ih i ukloni razlike. Me?utim, njihovo poimanje drugih nije uvijek realisti?no. Olako doputaju svojoj okolini da ih iskoritava i brzo daju svoje povjerenje. Nije osoba koja ?e dramatizirati ako otkrije da je od drugih previe o?ekivala. Ukoliko nai?e na razo?arenje ne?e dovesti u pitanje vrijednosti u koje vjeruje, ve? o?ekuje da ?e se na kraju sve rijeiti.

Rak u podznaku Vodenjak istovremeno trai slobodu i sigurnost. Oni su nekonvencionalni i otvoreni prema novim stvarima, skloni eksperimentiranju i ve?inom ive intenzivnim ivotom i upravo to je ono to ih ?ini druga?ijim od tipi?nih predstavnika Raka.
Imaju veliku potrebu za orijentacijom i sredinom u kojoj ?ete se izraziti, za blinjima sa kojima ?ete se poistovjetiti da bi oja?ali svoju osobnost. Imaju kolekciju prijatelja koje privla?i njihova otvorena priroda. Ponekad svojoj okolini mogu izgledati ?udno zbog ?estih promjena raspoloenja. Rak u podznaku Vodenjak uiva biti druga?iji i ponosi se svojim individualizmom. Ponekad mogu biti buntovni ali uvijek sa razlogom. A ?esto je rije? o njihovom razlogu. Oko njih uvijek lebdi daak neobi?nog i jedinstvenog vole neobi?ne i daleke stilove. U emocionalnim vezama uvijek trae idealna reenja i idealne situacije to moe dovesti do ?udnih i neuobi?ajenih reenja. Ponekad znaju iznenaditi svojim fantasti?nim prijedlozima i sa zaprepa?uju?om lako?om mijeaju prolost i budu?nost potpuno zaboravljaju?i da se pobrinete za sadanjost. Da li su ravnoduni lakrdija ili utopist? Ne znaju to oni ni sami....


Pretraga

Libra
Ned
27 degree(s)
Sagittarius
Moon in Sagittarius
3 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
2 day(s) old