Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Riba u podznaku Strijelac

Ispis

Riba u podznaku StrijelacOva kombinacija Jupiterovih vrijednosti Ribe i Strijelca daje optimisti?ku, povjerljivu, velikodunu i miroljubivu osobnost, spremnu da sa svom puno?om ivi ivot. Riba u podznaku Strijelac je svestrana, elasti?na i izraajna osoba, svjesna toga da je dio samo ire cjeline, i uvijek spremna pomo?i drugima.

Ima veliku sposobnost braniti svoju individualnost i slobodu, tako da ?esto ide svojim putem sigurna u sebe i u svoje dobre razloge. Osim toga, zadrti je branitelj pravde i koristi dobrotu kao svoje najdrae oruje.

Riba u podznaku Strijelac je osoba irokogrudna karaktera, koju poti?e vlastita ispravnost i otvorenost prema svemu to je novo, jer joj to slui da i dalje harmoni?no razvija svoju osobnost. Ove osobe imaju jako duboko intuitivnu prirodu, ponekad ?ak imaju i istinske predosje?aje, te jako dobro znaju koristiti ovu osobinu kao korisno sredstvo u svom duhovnom i intelektualnom razvoju. Osobe ro?ene u znaku Ribe sa podznakom u Strijelcu su jako rijetko prosje?ne osobe i to ne iz razloga to se postavljaju iznad ostalih, ve? zbog toga to smatraju da nejednakost ljudskih bi?a nije prepreka napretku ?ovje?anstva. Ove osobe ?esto djeluju u suprotnom pravcu kao tvorci jedne bolje budu?nosti, koja ra?a kvalitativne i dinami?ke razlike me?u ivim elementima od kojih se sastoji. Ove osobe znaju iskoristiti, sa izvjesnim oportunizmom, gotovo sve prilike koje im se prue. Ipak, iako uspjene u poslu, uvijek su nezadovoljne postignutim rezultatima.

Inspirirane velikim idejama i razra?uju?i ambiciozne projekte koji znaju nadmaiti mjeru pojedinca, ove osobe se ispunjavaju i potvr?uju u kolektivnim ostvarenjima. One ne spadaju u osobe koje su naivni fatalisti vo?eni idejom kako je potrebno sve da bi se svijet sagradio, ve? su vie voluntaristi?ki tip koji ?e radije "iskoristiti razlike i energije kako bi napravio neto bolje". Riba u podznaku Strijelac kuje svoju osobnost izlau?i se najraznovrsnijim iskustvima i pokuavaju?i biti u kontaktu sa svemirom. Godi joj posmatrati sebe kao jedan dio velike cjeline; kao to?ki? neophodan za funkcioniranje Maine.

Klju?na rije? osoba ro?enih u kombinaciji ova dva znaka je sloboda; sloboda misli, govora, akcije. Po prirodi bezbrine, prijateljski nastrojene i optimisti?ne, vrlo vjerojatno u ranoj mladosti prili?no nemirna duha, intuitivne i idealisti, ?esto su u kasnijim godinama zainteresirani za kakve duhovne horizonte i tek tada se skrase. Ove osobe u odnosu na druge Ribe najotvorenije su, najiskrenije i najpotenije. Vole putovati i vjerojatno ?e im se za to u ivotu ?esto pruati prilika. Neposredni su i drutveni, sa smislom za humor, to im pomae da sakriju svoje osje?aje. Brzo ulaze u romanti?ne i druge situacije, ali isto tako brzo izlaze iz njih. Teko ih je vezati za nekoga ili neto. Naklonjeni su egzotici i jako vole ivotinje.


Pretraga

Sagittarius
Ned
7 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
26 degree(s)
Full Moon
Full Moon
14 day(s) old