Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ribe - Op?e karakteristike

Ribe - Op?e karakteristike(20.velja?a 20.oujak)
Ime: latinsko ime za Ribe - Pisces
Moto: Ja Verujem
Planeta: Jupiter i Neptun
Boja: More-zelena
ivotinja: Ribe i ostale morske ivotine
Metal: Kositar, Drago kamenje: Ametist
Biljke: Alge, lokvanj, mak
Zanimanje: Vezana za bolnice, socijalne ustanove, okultizam, umetnost, slikarstvo i glumu.
Mana: Dvoli?nost.
Najnepravednija izreka o Ribama: Ribe ne znaju re?i-ne.

Nijedan znak, poput Riba, nije toliko svjestan da je svijet pun ljudi kojima su prijeko potrebni pomo? i ljubav.

Ribe nisu u stanju okrenuti le?a prijatelju u nevolji.

Ribu je vrlo lako prepoznati po svom posebnom, pomalo tunom pogledu, koji kao da nagovijeta suze pod samom povrinom. Ribama vlada planet Neptun, a osobe ro?ene u horoskopskom znaku Ribe su poete i sanjari, osjetljivi, nemirna duha, bogate mate i iznimne intuicije. Tradicionalna dvostruka kazalina maska tragedija - komedija bio bi moda najadekvatniji simbol za Ribe, s obzirom da ih karakteriziraju brze promjene raspoloenja te se iz jednog mogu prebaciti u drugo za samo par sekundi. Za Ribe ivot je ili najtea obaveza koju njihova dua moe odabrati, ili je pak prilika za ispunjenje. Ovaj horoskopski znak simbolizira smrt i vje?nost.

Ribe su stvorene kako bi na svijet i ivot gledale kroz rui?aste nao?ale. Ribe znaju sve to se treba znati o nali?ju ljudskih odnosa, ali vie vole ivjeti u svom velikodunom, pomalo matovitom svijetu u kojem su svi zadovoljni i dobro se odnose jedni prema drugima. Ukoliko reala postane previe gruba kako bi bile u stanju sa njom se uop?e pokuati suo?iti, da ne kaemo i preivjeti je uop?e, Ribe bjee u svoj svijet snova. Ovaj horoskopski znak naginje ka skrivanju iza svojih blijedih iluzija i snova koji slue kao tit od donoenja prakti?nih odluka.

Osobe ro?ene u horoskopskom znaku Ribe su indiferentne prema bilo kakvim vrstama ograni?enja, ukoliko ih ista ne liavaju slobode da sanjaju, mataju i osje?aju. Ribe su indiferentne prema uvrjedama, uzajamnim optuivanjima ili tu?im otrim stavovima. Na svijetu u biti postoji jako malo stvari koje bi jednu Ribu mogle navesti na nasilno ponaanje ili nasilnu reakciju. Ovo me?utim ne zna?i da su Ribe u cijelosti i uvijek blage i nezanimljive. I one znaju promijeniti ?ud. Ako ih neto uspije natjerati na to da reagiraju, znaju biti i te kako zajedljive i sarkasti?ne, a ponekad i vrlo razdraljive. Me?utim, tipi?ne Ribe ?e ipak odabrati liniju manjeg otpora, te ?e sa?ekati da se ohlade i da ih pro?e ljutnja.
Ali, nemojte dozvoliti da vas prevari nezavisno ponaanje jedne Ribe, njena suzdrljivost, ili ?ak izvanredna poslovna sposobnost. Upamtite kako se ovdje ipak radi o izuzetno njenim i osjetljivim bi?ima kojima upravljaju osje?aji, ali su ipak spretni i mogu se pobrinuti za sebe jako dobro, ako je to potrebno.

Ribama je u svim poslovima rasu?ivanje skoro uvijek neobi?no to?no, no nesretnom suprotno?u u karakteru kao da su zako?ene kada su u pitanju osje?aji: tu ih intuicija naputa i oni ne ele vidjeti ni ?uti nita to bi na njihovu veliku ljubav bacalo loe svijetlo. Zbog toga obi?no imaju vrlo loih iskustava u ljubavi prije nego to prona?u osobu svog ivota. Nezadovoljne i nesretne Ribe ne?e se boriti, ve? ?e traiti izlaz u obliku zaborava. Ali kada su emotivno sretne i zadovoljene Ribe su u stanju pokrenuti planine, a njihove su mogu?nosti neograni?ene, naro?ito ako posjeduju nekakav poseban dar ili stvarala?ke sposobnosti to je ?est slu?aj.

Ribe posjeduju nevjerojatnu sposobnost sluanja i razumijevanja za druge ljude, a savjeti, ?ak ako su i neprihvatljivi, uvijek su im dobronamjerni. Jednu Ribu nita ne moe toliko obradovati kao briga za druge. U stanju je napraviti bezbroj sitnih ali i krupnih stvari za druge i to sa velikim zadovoljstvom.
Za Ribe je ina?e tipi?no kako ne mare puno za sebe. One su sklone misliti kako mogu ivjeti vje?ito, a ?esto se i ponaaju kao da u to iz sveg srca vjeruju. Njihovi problemi mogu biti emotivne ili financijske prirode, ali vrlo ?esto i iscrpljivanje zdravlja. Ribe znaju ivjeti ivot usamljene u dubokom razumijevanju Istine koju ne mogu vlastitim rije?ima izraziti. Zagonetka su i za sebe i za sve oko sebe te njihovi prijatelji ili ljudi koji ih vole, moraju ?esto upotrijebiti svu svoju matu kako bi donekle mogli shvatiti ?udesne planove koji im se motaju po glavi i njihove emocije koje je jako teko doku?iti. No, ovaj znak je ja?i i mudriji nego to se to obi?no misli, ali Neptun ?uva ovu tajnu i otkriva je samo sebi.

Ribe su njene, ba poput tople vode i lako se izgube. Nisu uvijek sigurne u ?injenice, ali itekako znaju osjetiti stvari. Pretjerano osjetljive i romanti?ne posjeduju smisao za stvarala?ku ?aroliju; muziku, slikarstvo, poeziju te su ovo i pravi na?ini samoizraavanja ovog znaka. Na odluku jedne Ribe se ?esto mora ?ekati. Ovaj znak je odve? ljubazan da bi smiljao kako povrijediti drugoga.
Dijelovi tijela povezani s Ribama su stopala jer ona nose cijelu teinu tijela, a Ribe su poznate po tome kako ?esto pokuavaju sa sobom ponijeti sve nevolje svijeta. Ribe su indirektne, zagonetne, romanti?ne, hipersenzitivne i selektivne. Iako razumije bolje od drugih, Riba voli blefirati. Popustljive su, emotivne, ali lideri na poslu. ive u svijetu mate, imaju jaku intuiciju, vizionari su i odli?ni mediji.

Osobe ro?ene u horoskopskom znaku Ribe uvijek su u potrazi za savrenim partnerom. Imaju sposobnost da od najobi?nijeg sastanka, svojim o?aravaju?im armom stvore uistinu poseban doga?aj. Ribini osje?aju plivaju vrlo blizu povrine i najsretnije su kad mogu svoje najdublje emocije podijeliti sa voljenom osobom. Ribe se znaju zaljubiti u neuspjene i nimalo sretne ljude te ele od njih napraviti savrena bi?a ovo znaju uzeti kao posebni projekt; svoj cilj. Kada odlu?i oti?i, Riba ?e pokuati izbje?i sve eventualno neugodne scene te ?e jednostavno i?eznuti. Kako bi ostvarile ozbiljnu vezu, Ribi treba romanti?an, ranjiv, ali dovoljno jak partner, da se oslanja na njegovu snagu.
U trenucima kada je zbrkana, Ribi treba blizna ljudi koji ?e joj pomo?i da prona?e smisao ivota, ba kao to ?e i ona ljubavi svog ivota pomo?i u svakoj tekoj situaciji. Savrena bi?a ne postoje, ali ?e uz malo ?arolije i puno ljubavi Riba od svog voljenog zasigurno napraviti posebnu osobu.

Ribe nikada ne znaju potonuti iz ?istog razloga jer su dobri pliva?i. A o tome to Ribe misle, to ih zanima, to ele nitko na svijetu nema pojma. Srce im je mekano, osje?aji njeni. Vole da voljeti i biti voljeni. U ljubavi uvijek vie daju nego to primaju. Seks s Ribama je blag, bez uvoda, a eros zagonetan.
Riba suosje?a sa drugima i osje?a to druga osoba osje?a. Njima ne prili?i preuzimanje inicijative, vrlo su prilagodljive, ne ele prijatelje koji ?e ih uvesti u dosadan i monoton svijet rutine. Stvarnost je za Ribe ?esto razo?aravaju?a i povremeno se ele sakriti, pogotovo kada se nalaze u stanju krhkosti. Pravim prijateljima jedne Ribe to ne?e zasmetati te ?e strpljivo znati pri?ekati da se vrate u stvarnost. Ljudi koji su bliski Ribama trebaju biti ljubazni i osjetljivi, strpljivi i spremni pridruiti im se na, za njih, o?aravaju?em mjestu, gdje nita nije onako kako izgleda.

Ribama najvie pae posao koji im omogu?ava rad laganim tempom, bez krutih navika. Za njih je bolje da nije na rukovode?oj poziciji, jer bi tada morali donositi gomilu odluka, a to bi zna?ilo uznemiravanje kolega to Ribe ne vole. Karijeru nikada ne?e odabrati prema visini pla?e, jer im je puno bitnije da budu zadovoljne svojom poslom i onim to rade. Idealna zanimanja za Ribe su vezana uz bolnice, socijalne ustanove, okultizam, umetnost, posebno slikarstvo i glumu.
Ribe se vole osje?ati udobno i ?arobno u garderobi koju nose.Dosadne stvar?ice ?e prekrajati kako bi bile zanimljivije. Ribe vole antikvitete i stare sitne detalje koje ?e dodati garderobi kako bi dodali malo ivosti, posebnosti i sjaja. Omiljena boja je more zelena.

Slavne Ribe: Albert Einstein, Marija J. Zagorka , Michaelangelo, Bruce Willis.


Pretraga

Sagittarius
Ned
10 degree(s)
Cancer
Moon in Cancer
3 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
17 day(s) old