Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ispis
korpion u podznaku BlizanacKod ove kombinacije bistar um i upravljanje emocijama, to je tipi?no za Blizance, suo?ava se s karakteristi?nom estinom korpiona, tako da je rezultat jaka volja spojena sa produktivnom izraajno?u. Ovo je osoba irokih vidika kako u svakodnevnim aktivnostima, tako i u zadovoljenju svojih emocionalnih i intelektualnih potreba. Utjecaj Blizanca ovdje ublaava korpiona tako je rezultat jedna uravnoteena osoba kojoj nikada ne nedostaje moralno usmjerenje i duboki interes za filozofiju, religiju i sve na intelektualnom polju. Me?utim tako?er kod spoja leernosti i ozbiljnosti, pokretljivosti duha i strepnje, dobije se i tragikomi?na priroda, koja je na naizmjeni?no nehajna i podlona strahovima. Ovdje nalazimo spoj ivahnosti, bistrine i gipkosti duha. Imaju veliku e? za novim saznanjima i produbljivanjem, a njihova intuitivna i iva inteligencija pokuava odgonetnuti tajne ?ovje?nosti.

No, pronicljivost korpiona Blizanaca je takva, da ovoj osobi prua ponekad toliko ivu viziju postojanja, da ona ne moe sasvim da izbjegne iskuenja. Bude li uz to utjecaj korpiona priguen i potiskivan, u njoj se konformizam i anti-konformizam otro sukobljavaju, to ponekad moe dovesti do velikih poteko?a kod prilago?avanja kao i do izvjesne nesposobnosti za pronalazak istinske sre?e. Za korpion u podznaku Blizanaca je jako vano da se oslobodi straha od neuspjeha, a poslije se moe prepustiti svom istraiva?kom duhu i elji da prona?e rjeenje svakog problema i da sa punim poznavanjem stvari donosi odluke. korpion u podznaku Blizanac je inteligentna osoba sa razvijenim kriti?kim duhom. Odlikuje ih stalna potreba da neto shvate, upoznaju i nau?e. Imaju vrlo razvijen osje?aj za prakti?no, vrlo su prilagodljivi i promjenljivih raspoloenja. Promjenljivost im zavisi od naknadnog, ?esto mudrijeg razmiljanja. Imaju dobru koordinaciju pokreta i neto osjetljivije ivce.

Ove osobe su svestrane, ali se trebali bi se koncentrirati na to da ne djeluju impulzivno. Imaju pozitivnije razmiljanje su od ostalih korpiona i jako je zabavno biti u njihovom drutvu, ali su tako?er vie neorganizirani. Trebali bi pripaziti da ne rasipaju energiju obavljaju?i vie stvari istovremeno.
korpion u podznaku Blizanac se spretno slui rije?ima, brzo zaklju?uju i u stanju su izvu?i najbolje od drugih ljudi. Uspjeni su u zanimanjima vezanim za obrazovanje i komunikaciju.
Trebali bi voditi ra?una o svojoj verbalnoj agresivnosti i o naglom temperamentu koji im moe natetiti. Njihova inteligencija ih ponekad sprje?ava da reagiraju na pravi na?in. Jedino ukoliko se posvete nekoj altruisti?koj aktivnosti mogu se nadati da ?e izvu?i svoj maksimum.

Pretraga

Sagittarius
Ned
8 degree(s)
Gemini
Moon in Gemini
9 degree(s)
Full Moon
Full Moon
15 day(s) old