Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ispis

korpion u podznaku RibaOvo su osobe oje je doista teko shvatiti ukoliko se promatraju sa logi?ke strane. Njihov ivot je misteriozan, kod njih nikad nita nije jasno, razvijaju se u velikoj magli, ive u neracionalnom i u neobjanjenom. korpion u podznaku Riba ima razvijeno "esto ?ulo" i to su ?esto osobe koje ostavljaju dojam da su dole ovdje iz neke druge dimenzije, doimaju se poput nekakvih ?arobnjaka. Njihov pogled je fascinantan i o?aravaju?i. Ovdje se radi o kombinaciji dva vodena znaka iz kojih u kona?nici dobivamo osobu nemirne prirode, koja je obuzeta vlastitim snovima i suo?ena sa proturje?nostima stvarnog i zamiljenog.
korpion u podznaku Riba pokuava uskladiti ono to jeste ili misli da jeste onome to je okruuje, ali naalost u tome teko uspijeva jer je ometaju snani unutranji potresi koji je iscrpljuju.

Snaga ove dvije prirode u ovoj kombinaciji znaka i podznaka otkriva drugima nemire njene due. Ove osobe ne uklapaju se u standardne okvire jer je u njima sve podvrgnuto unutranjoj strastvenosti, koja ?ini njene akcije i reakcije ?esto neshvatljivim u o?ima drugih, ali sasvim opravdanim u njihovim o?ima.

Riba je dvostruki znak te postoje dva razli?ita tipa. Prvi tip su radini ljudi koji znaju crpiti energiju iz viih izvora, imaju dobru intuiciju, suosje?ajni su i pomalo distancirani.
Drugi tip su sanjalice koje nisu u stanju da se suo?iti se sa neuspjehom, te stoga niti ne pokuavaju nita u?initi. Vrlo lako gube snagu i energiju.

Bez obzira o kojem tipu se radi ove osobe jako emotivno reagiraju na ivot. korpion u podznaku Riba je jako matovit i ima elju da se iz svijeta razuma povuku u svijet ideala.
Podznak Riba ovim osobama daje sanjiv i romanti?an ton. Ovo su pasivne osobe koje ?esto ive u suprotnostima sa svojim eljama, privla?i ih ono to ne mogu imati.
U ivotu imaju mnogo kaoti?nih i nejasnih odnosa sa drugima. ?esto imaju probleme oko utvr?ivanja identiteta i ponekad se ?ini da su odre?eni sredinom iz koje potje?u.
Trebali bi voditi ra?una o svojoj potencijalnoj sklonosti prema bjeanju u droge i alkohol.


Pretraga

Sagittarius
Ned
5 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
3 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
12 day(s) old