Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ispis
korpion u podznaku VagaOsobe ro?ene u ovoj kombinaciji su uvijek u sukobu sa samim sobom. S jedne strane imamo osobu koja je u vje?nom sukobu sa samim sobom, a sa druge osobu koja je uvijek spremna se rtvovati za mirom i ravnoteom. korpioni su okrenuti tamnim dubinama ivota, vole analizirati, kriti?ni su, strastveni, dok je Vaga otvorena, vedra i usmjerena prema pozitivnim emocijama. Osobama ro?enim u ovoj kombinaciji s jedne strane nedostaje snaga i agresivnost, a sa druge mogu vrlo lako postati agresivni. U osje?ajima , kao i u svakodnevnom ivotu mogu se pokazati velike disharmoni?nosti. Prevelika strastvenost moe nezgodno oblikovati sudbinu i promijeniti ivotne okolnosti. Ipak, sukob ove dvije snage moe dovesti do ostvarenja drugih tenji, jer ove osobe u sebi imaju velike sposobnosti koje mogu usmjeriti prema ostvarivanju kako prakti?nih tako i duhovnih ciljeva.

Bolna unutranja oluja, zabranjeni raj, ugaeno svijetlo u neizmjernom kaosu duha to je psiholoka osnova koja odlikuje vezu korpiona i Vage. Ljubav prema ljepoti u sukobu je sa primitivnim nagonima i ?ovjek se stalno pita nad samim sobom u pokuaju teke sinteze. Neto u ovim osobama je ja?e od dobrih namjera i pomirljivih elja, tjera ga da skrene. Ostaje im jedino prilagoditi se svom na?inu ivota i dovesti ga do savrenstva kojemu tei u potrazi za potpunom harmonijom. To je izazov koji su nametnuli sami sebi u elji da iza?u iz duhovne zbrke koju su sami sebi nametnuli i koja ometa njihov razvoj.

Samo ukoliko kona?no popuste pred impulsima svoje podsvijesti i ukoliko uspiju pobijediti svoje fobije, mogu zaista upoznati same sebe i uivati u nekoj vrsti lucidne sre?e. Ako pobjede svoje psiholoke barijere, mogu se nadati da ?e u ivotu posti?i velike stvari... Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji su ve?i diplomati od bilo koje druge kombinacije korpiona, imaju dara za mirenje, osje?aj za pravdu i za razvoj odnosa sa drugim ljudima. Za ve?e uspjehe u ivotu im je potrebno partnerstvo. Djeluju kao osoba koja ne gube prisebnost, imaju jako dobar smisao za prihva?anje realnosti. Duboko u sebi nose skrivene strahove.

korpion u podznaku Vaga
uvijek pokuava da mentalno i emocionalno izbalansira stvari. Ali, kada neto stvarno poele, odlu?ni su i tjeraju do samoga kraja. Sposobni su osvajati i znaju ponekad napraviti odre?ene ustupke, ali samo kako bi lake nametnuli svoje elje. Ove osobe instinktivno se znaju predstaviti u najboljem svjetlu. Ambiciozni su, ali nisu spremni prelaziti preko mrtvih kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old