Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ispis
korpion u podznaku VagaOsobe ro?ene u ovoj kombinaciji su uvijek u sukobu sa samim sobom. S jedne strane imamo osobu koja je u vje?nom sukobu sa samim sobom, a sa druge osobu koja je uvijek spremna se rtvovati za mirom i ravnoteom. korpioni su okrenuti tamnim dubinama ivota, vole analizirati, kriti?ni su, strastveni, dok je Vaga otvorena, vedra i usmjerena prema pozitivnim emocijama. Osobama ro?enim u ovoj kombinaciji s jedne strane nedostaje snaga i agresivnost, a sa druge mogu vrlo lako postati agresivni. U osje?ajima , kao i u svakodnevnom ivotu mogu se pokazati velike disharmoni?nosti. Prevelika strastvenost moe nezgodno oblikovati sudbinu i promijeniti ivotne okolnosti. Ipak, sukob ove dvije snage moe dovesti do ostvarenja drugih tenji, jer ove osobe u sebi imaju velike sposobnosti koje mogu usmjeriti prema ostvarivanju kako prakti?nih tako i duhovnih ciljeva.

Bolna unutranja oluja, zabranjeni raj, ugaeno svijetlo u neizmjernom kaosu duha to je psiholoka osnova koja odlikuje vezu korpiona i Vage. Ljubav prema ljepoti u sukobu je sa primitivnim nagonima i ?ovjek se stalno pita nad samim sobom u pokuaju teke sinteze. Neto u ovim osobama je ja?e od dobrih namjera i pomirljivih elja, tjera ga da skrene. Ostaje im jedino prilagoditi se svom na?inu ivota i dovesti ga do savrenstva kojemu tei u potrazi za potpunom harmonijom. To je izazov koji su nametnuli sami sebi u elji da iza?u iz duhovne zbrke koju su sami sebi nametnuli i koja ometa njihov razvoj.

Samo ukoliko kona?no popuste pred impulsima svoje podsvijesti i ukoliko uspiju pobijediti svoje fobije, mogu zaista upoznati same sebe i uivati u nekoj vrsti lucidne sre?e. Ako pobjede svoje psiholoke barijere, mogu se nadati da ?e u ivotu posti?i velike stvari... Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji su ve?i diplomati od bilo koje druge kombinacije korpiona, imaju dara za mirenje, osje?aj za pravdu i za razvoj odnosa sa drugim ljudima. Za ve?e uspjehe u ivotu im je potrebno partnerstvo. Djeluju kao osoba koja ne gube prisebnost, imaju jako dobar smisao za prihva?anje realnosti. Duboko u sebi nose skrivene strahove.

korpion u podznaku Vaga
uvijek pokuava da mentalno i emocionalno izbalansira stvari. Ali, kada neto stvarno poele, odlu?ni su i tjeraju do samoga kraja. Sposobni su osvajati i znaju ponekad napraviti odre?ene ustupke, ali samo kako bi lake nametnuli svoje elje. Ove osobe instinktivno se znaju predstaviti u najboljem svjetlu. Ambiciozni su, ali nisu spremni prelaziti preko mrtvih kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Pretraga

Scorpio
Ned
0 degree(s)
Capricorn
Moon in Capricorn
29 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
6 day(s) old