Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ispis

korpion u podznaku VodenjakOsobe ro?ene u ovoj kombinaciji znaka i podznaka su osjetljivi na ljudske probleme, tee prema duhovnom savrenstvu, sposobni su utjecati na druge svojom intuicijom, pa ?ak i da mijenjaju svijet u kojem ive, makar radi toga morali mijenjati i sami sebe, zamijeniti strepnju sa optimizmom, a egoizam s velikoduno?u.

Energija koju imaju usmjerava ih prema duhovnim djelatnostima, dok im poznavanje psihologije blinjih otvara vrata ograni?ene ili op?e popularnosti. Za ove osobe moemo zaista re?i da su originalne, bilo da se radi o razmiljanjima ili o radnim zadacima, gotovo da je nemogu?e nai?i na takav stupanj originalnosti u bilo kojoj drugoj kombinaciji znaka i podznaka.

korpion u podznaku Vodenjak je otvorena i spontana osoba, koja je sporemna svoje zamisli ideje ostvariti na direktan na?in. Na njih se ne moe na niti jedan na?in utjecati, imaju razumijevanje i toleranciju za druge, ali ih se ne smije kritizirati. Za ravnoteu im je potrebna tjelesna i duhovna sloboda imaju veliku potrebu za prostorom i kretanjem. Za ove osobe moemo slobodno re?i da su deurni buntovnici, vje?ni revolucionari koji oboavaju ba sve to je zabranjeno i uvijek su spremni u?i u borbu protiv nepravde.

korpion u podznaku Vodenjak je nezavisna osoba, koju je nemogu?e zatvoriti u kavez. U ivotu se zalau za potpunu slobodu. Ove osobe su ekscentrici koji su spremni na sve samo da bi dokazali da su razli?iti od drugih. Ipak, u svim situacijama ?e preuzeti odgovornost za svoje postupke. Ponekad ovaj stav uzrokuje vrlo kruto ponaanje, to moe izazvati unutranje sukobe.

Obiljeja ovih osoba su: dinami?nost, nekonvencionalnost i avanturizam. ive intenzivnim i brzim ivotom. Ponekad mogu djelovati ?udno zbog ?estih promjena raspoloenja. U odre?enim situacijama mogu postati jako ekscentri?ni, ne brinu ih miljenja okoline ve? prema zacrtanim ciljevima idu na svoj na?in. Znaju biti buntovni - ali uvijek s razlogom. Vjerojatno je rije? o njihovom "razlogu". Znaju biti jako privla?ni okolini te oni prihva?aju njihovo ponaanje to od drugih osoba vjerojatno ne bi tolerirali.

korpion u podznaku Vodenjak je vrlo napredan u svojim razmiljanjima. Imaju veliku potrebu za sredinom u kojoj ?e se izraziti, za blinjima sa kojima se mogu identificirati da bi oja?ali svoju osobnost. Ukoliko u svojoj blizini imaju osobe koje ih razume, vole i znaju to zna?i odricanje, sve ?e i?i kako treba. Ukoliko je pak suprotno dobiti ?e svoju slobodu, ali uz mnogo lomova. Trebali bi povesti malo ra?una o svojoj sklonosti da okiraju svoju okolinu.


Pretraga

Sagittarius
Ned
7 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
26 degree(s)
Full Moon
Full Moon
14 day(s) old