Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Strijelac u podznaku Lav

Ispis

Strijelac u podznaku LavU kombinaciji Strijelac s podznakom u Lavu dinamika i volja se udruuju u ostvarenje ne?eg velikog to nadilazi individualni plan. Ove osobe uglavnom "boje" svoje strasti univerzalnim bojama to mu omogu?uje to da gotovo sve svoje akcije vode uz apsolutnu podrku okoline. Ovaj stav je rijetko kad plod prora?una ili zadnje namjere s obzirom na to da se ove osobe odaju svojim idealima i to svim silama. Iz sebe zra?e takvim uvjerenjem i takvom sigurno?u da se drugi vrlo lako odlu?uju slijediti ih, te im otvoreno i pomau. Strijelac u podznaku Lav voli humanitarne akcije, oboava svoj polet prenositi na druge ljude, te se prirodno i lako ponaa u javnosti. Ciljevi kojima tee ove osobe proizlaze iz ?istih, prakti?nih motiva, te postaju sve vii, zahvaljuju?i irokogrudnoj i dareljivoj prirodi koja nikada ne zaboravlja interese drugih i zna kako se orijentirati prema osvajanju duhovnih vrijednosti.

Rije? je o osobama koje su obdarene izuzetnom samokontrolom, koje su uvijek svjesne svojih vrijednosti i svojih granica, te uvijek sposobne dozirati snage i na njima zasnovati svoj ivot.

Osobe ro?ene u kombinaciji Strijelac - Lav imaju ambicije koje su usmjerene ka proirivanju osobnog znanja i razvoja. Upravo tako i ire svoje horizonte, a kontakti sa ivotom i drugim ljudima postaju duboki i intimni. No, samoljublje Lava i ovdje igra vanu ulogu, premda ne na pretjerano kategori?an na?in. Ono ih ne spre?ava u tome da pokau veliko razumijevanje za svoje blinje. Ovakav stav izraava duboke osje?aje za pravdu i vjernost, zasnovane na visokim moralnim principima. Strijelac u podznaku Lav ima velike prohtjeve, a strast je njegov na?in izraavanja. Ove osobe organiziraju, kreiraju, nadgledaju, daju nare?enja, a drugima ostaje samo to da realiziraju njihove zamisli. S odre?enom dozom nostalgije, ove individue gotovo uvijek misle na doba vitezova i junatva. Zbog plemenitosti svog duha, iskrenosti i naivnosti one se ?esto suo?avaju s raznim ivotnim preprekama, sitni?avo?u i podmuklo?u mediokriteta. Kada netko poeli biti u centru njihove pozornosti, potrebno je znati kako nije dobro dirati se u njihovu "krunu" i u njihove snove - oni ne voli usiljene odnose, kukavi?luk i sitni?avost.

Postoje pak neki Strijelci u podznaku Lavovi, kojima su planete u trenutku njihova ro?enja bile manje naklonjene, te iste znaju patiti od mitomanije ili sebe znaju vidjeti ve?ima nego to jesu. Uvjereni su u svoju profinjenost i onda kada su obi?ni; ponaaju se kao da imaju veliku misiju, a u biti se bave sitnim spletkama i mu?kama; provode svoje ivote uljuljkuju?i se u iluzijama. Ali, od toga su rijetko kada nesretni, to je u biti ono glavno. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji horoskopskih znakova imaju velike zamisli i trude se ivjeti na visokoj nozi, ?ak i onda kada to sebi ne mogu priutiti. Iskreni su i direktni, romanti?ni i idealisti, no ipak, ako nisu svladali lekciju iz velikodunosti, ponekad znaju biti egoisti?ni, tvrdoglavi i nedisciplinirani. Po prirodi se radi o egocentri?nim i ponosnim osobama koje su drutveni, estete, jednom rije?ju kreativci. Iznimno su probirljivi kada je rije? o bilo kojem izboru. Zahtijevaju jako puno i njeguju odre?ene principe, a osrednjost ih poprili?no rastuuje. Ove osobe su ambiciozne, a njihovi ciljevi moraju biti uzvieni. Njihova prisutnost se osje?a u svakoj situaciji, u svemu to rade su dramati?ni i vole se projektirati na publiku vole biti u centru panje i to?no znaju kako to i posti?i. Njihova negativna osobina je ta to im je ponos ponekad loe postavljen i upravljen.


Pretraga

Sagittarius
Ned
10 degree(s)
Cancer
Moon in Cancer
3 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
17 day(s) old