Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vaga - Op?e karakteristike

Vaga - Op?e karakteristike Ime: Libra- je latinsko ime za Vagu
Moto: Ja odmjeravam
Planeta: Venera
Boja: Roza, plava, crna i bijela
ivotinja: Paun, zec
Metal: Bakar
Drago kamenje: Koralj, opal, safir
Biljke: ljubi?ica, mirisno cvije?e
Zanimanje: pravnik, sudac, nastavnik, arhitekt, glumac, pjeva?, politi?ar, slikar, diplomat
Mana: Naglost, rastronost

Najnepravednija izreka o Vagi: Vaga je uvijek neodlu?na. Kada imate mogu?nost predvidjeti posljedicu svake odluke, a sve ima I svoju dobru stranu, teko je odlu?iti se..

Osobe ro?ene u horoskopskom znaku Vage vrlo su zanimljivi prijatelji - ljubazni, drutveni, armantni i imaju takta. Vaga zna kako i kad da se odmori i zabavi: postoji vrijeme za izlaske i pripreme, vrijeme za kavu i duge razgovore , vrijeme kada se ne radi nita, a opet i vrijeme kada se samo radi.

Osobe ro?ene u ovom znaku znaju da trebaju sebi priutiti savren odmor nakon intenzivnog rada, to im je zaista neophodno za uspostavljanje ravnotee u organizmu. Vage su vrlo iskusne u odravanju fizi?ke ravnotee, me?utim, psihi?ku i emocionalnu ravnoteu ne postiu ba lagano. Iz stanja sentimentalnosti vrlo lako prelaze u sarkasti?no raspoloenje, da bi odmah zatim postala sretna i vesela. Vaga je prepuna emocija, pozitivnih i negativnih, zavisno od trenutka.

Ukoliko zaista elite razumjeti osobe ro?ene u horoskopskom znaku Vage, onda trebate shvatiti njihov proces vaganja koji je prisutan u gotovo svim aspektima njihovog ivota. Njima je potrebno malo vie vremena da uzmu u obzir sve strane jednog problema.
Pod pritiskom, a iz elje da udovolje okolini, donose brze odluke, koje opet zatim mijenjaju. Me?utim, ukoliko im dozvolite da uzmu vremena koliko im je zaista i potrebno, moete biti sigurni da ne?e odustati od jednom donesene odluke.
Oni imaju jaku volju koja ?esto ne dolazi do izraaja zbog ljubaznog i diplomatskog ponaanja.

Vage vole biti u drutvu ljudi, ali izbjegavaju velike guve. One su poput golubova mira, idu okolo i posreduju u pomirenju ljudi; ali, one same ponekad vole dobru raspravu. Vaga ima blag, iskren i osje?ajan karakter. Imaju jako razvijenu ljubav za lijepo, otvorenog su duha i dubokih osje?aja. Ima razvijenu intuciju, tako da vrlo brzo shva?a da li izaziva simpatiju ili odbojnost kod drugih ljudi.

Vaga je jako oprezna i nikada nije nasrtljiva. Ipak nemojte misliti da je Vaga samo smirena i armantna osoba. U odre?enim slu?ajevima ona je zaista takva, ali istovremeno ona zna biti dosadna, tvrdoglava i zbunjena. Da bi se razumjela Vaga, potrebno je razumjeti zagonetku prave vage. Onda postaje jasno kako vedri optimizam postaje tiha panika. Kada se Vaga uravnotei, savreno je biti u njenoj blizini. Ljubav je veoma bitna za Vagu i moe se re?i da one nikad ne gube zanimanje za ljubav.

Vaga je zra?ni znak, ona eli da sve bude sjajno; a ukoliko si dovoljno dugo s njom pretvoriti ?e te u umjetni?ko djelo. Fizi?ka ljepota nije jedino vana ovom znaku.
Osobe ro?ene u ovom znaku su paljive i uskla?ene i dobro slae sa drugim ljudima. Posjeduju ljepotu, gracioznost i prozra?an ten. Na poslu je diplomat, u ku?i je ?esto netakti?an. Vaga voli timski rad , elegantna je i ima dobar ukus.

Vaga je sposobna armirati sve oko sebe, s toga mogu?i partneri trebaju stajati u redu ispred njihovih vrata. Veoma su neodlu?ne kod po?etka veze i to za njih predstavlja mu?enje. Zlovoljnost ih ?ini bolesnima, a loe ponaanja izaziva kod Vage osje?aj ga?enja. Dobar je izgled najvaniji,a njihov buket arma je neodoljiv.
Iza njihovih roza nao?ala nalazi se velika inteligencija koji eli prona?i smisao svakog problema i jedno njeno i osjetljivo srce koje vie od svega voli biti zaljubljeno.
Vaga voli bogatstvo, sjaj, rasko te stoga nastoji prona?i bogatijeg partnera. Kao partner je vjerna, a isto tako nevjerstvo i nepravdu teko ?e oprostiti. Duboko je emotivna osoba i u intimne odnose stupa kada je sigurna u svoje osje?aje. Vie je emotivna nego strastvena.

Vaga je pravi diplomat i sve to radi eli raditi u paru. Voli pri?ati o velikim ivotnim temama, sve dok razgovor ne ode u previe osobna i neugodna podru?ja da moe ugroziti prijateljstvo. Vaga za prijatelje bira privla?ne, razborite i vrlo lijepe osobe. Ukoliko dugo ?ekate na Vaginu odluku i zbog toga po?nete prigovarati, vjerujte ne?e to dugo trajati, Vaginom armu ne?ete se mo?i oduprijeti.

Za Vagu su osobe sa kojima sura?uje jednako bitni kao i sam posao koji obavlja. Jako joj je vano imati ugodnu atmosferu na radnom mjestu. Voli dijeliti odgovornost i zajedno sa svojim kolegama donositi odluke. Novac joj je potreban da bi sebi priutila lijepe stvari, ali Vaga nikada ne?e raditi sa loim ljudima da bi postala bogata.

Zanimanja za Vagu su: pravnik, sudac, nastavnik, arhitekt, glumac, pjeva?, politi?ar, slikar, diplomat

Vaga voli biti elegantna i prili?no domiljato kombinira odje?u. Omiljene boje su joj roza i plava, ali ona voli odjenuti i kombinaciju crne i bijele boje.

Slavne Vage
Mahatma Gandhi, Sting, Susan Sarandon, Alicia Silverstone, Kate Winslet, Vaclav Havel, Bob Geldolf, Toni Braxton, Jesse Jackson, Sigourney Weaver, Matt Damon, John Lennon, Martina Navratilova, Eleanor Roosevelt, Luciano Pavarotti, Oscar Wilde, Jean-Claude VanDamme, Arthur Nobel, George Gershwin, Jim Henson, Margaret Thatcher, William Faulkner, Will Smith, Michael Madsen, Christopher Reeve, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Heather Locklear, Serena Williams, Avril Lavigne, Gwyneth Paltrow, Hilary Duff, Lech Walensa, Donna Karan


Pretraga

Sagittarius
Ned
10 degree(s)
Cancer
Moon in Cancer
3 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
17 day(s) old