Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vaga u podznaku Bik

Ispis
Vaga u podznaku BikKombinacija ova dva Venerina znaka daje jednu kompleksnu osobu. Ovdje Bik, koji je znak Zemlje, daje ?vrstinu i spokojstvo Vagi, koja je glavni element Zrak, dok Vaga istovremeno utje?e na Bika svojom lako?om i spontanosti. Vaga u podznaku Bik ima dar za umjetnost i ljubav prema lijepim i skupocjenim stvarima te sklonost prema blistavom drutvenom ivotu. Ovdje utjecaj Bika umanjuje, sa svoje strane, raznolikost veza, ali uve?ava tenju za fizi?kom vezom. Javlja se, dakle, uve?ana zainteresiranost za doga?aje u vanjskom svijetu i iskreno u?estvovanje u radostima i patnjama svojih blinjih.

Vaga u podznaku Bik
je osoba puna arma, blagosti ali ponekad imaju problema prona?i svoj pravi put. Ne zbog toga to oni imaju velike prohtjeve, ve? zbog toga to se ?esto pokazuju neodlu?ni pri izboru, nemaju ?vrsta usmjerenja, a velika drutvenost im ne dozvoljava da uvijek pokau drugima svoje mogu?nosti. Ovo su pomirljive osobe koje vole harmoni?ne odnose sa okolinom, tako da u pravilu nikada ne?e prihvatiti neku agresivnu ulogu u drutvu ukoliko se to od njih o?ekuje.
Njihova pasivnost, nema veze sa lijeno?u, ve? vie sa eljom za mirom i spokojem. Ove karakteristike teko ?e pomo?i u vo?enju nekih tekih bitaka, ali pomau kod javnog i umjetni?kog izraavanja. Stoga su ?esto ovo osobe koje imaju veze sa umjetno?u i kreativnim izraavanjem. Tako?er neki od ovih osoba imaju smisao za organizaciju.

Vaga u podznaku Bik ima tihu i mirnu prirodu. Podznak im daje poja?anu tvrdoglavost i posesivnost to nisu ba odlike tipi?nih predstavnika znaka Vage. Kada se jednom veu za neko mjesto, teko se odvajaju. Ovo su strpljive osobe koje imaju potrebu da okolina shvati njihove prave vrijednosti. Drutveni su i pristupa?ni, ali pomalo nepovjerljivi, te im treba malo vie vremena prije nego to se upuste u neto. Ravnoduni su i djeluju prema sentimentalnim ili estetskim motivacijama. Njihova nadarenost za kreativnost se izraava i u najmanjim stvarima u ivotu: cvijet u vazi, prostor u kojem borave Zaljubljeni su u stabilnost, vole prirodu i istinske, jednostavne stvari. Ovo je jedna od onih osoba koja istinski uiva u ivotnim zadovoljstvima.

Pretraga

Sagittarius
Ned
13 degree(s)
Leo
Moon in Leo
11 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
20 day(s) old