Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vaga u podznaku Djevica

Ispis

Vaga u podznaku DjevicaOvdje se doga?a odre?ena suprotnost znaka i podznaka jer Vaga voli ivot i zadovoljstva koja on nudi, i to bez velikih obaveza, dok je Djevica uvijek zabrinuta nad svojom egzistencijom. Podznak Djevica u ovoj kombinaciji pomae da se ova osoba jako dobro snalazi u ivotu. Karakteristike osoba koje su ro?ene u ovoj kombinaciji znaka i podznaka je zavodljivost, strpljenje, odmjerenost, samokontrola, metodi?nost, ravnotea, sklad, elja za otvaranje.

Me?utim suprotnost ova dva znaka uo?ljiva je u svim sferama njihovog ivota. To je prouzrokovalo da im unutranji ivot bude umotan u zatitni omot, tako da jako dobro kontroliraju svoje izjave i uvjeravaju se u zasnovanost svake radnje prije nego je prihvate.

Kod osoba koje su ro?ene u ovoj kombinaciji znaka i podznaka moe se uo?iti rascijepanost izme?u optimizma i pesimizma, idealizma i realizma, izme?u osje?ajnosti i pretjerane kriti?nosti. Zbog ovoga svega djeluju kao jako komplicirani u svakodnevnom opho?enju prema drugima, zbog ?eka nailaze na nerazumijevanje njihove okoline. Podznak im daje diskreciju, a njihov arm djeluje tek na drugi pogled.

Vaga u podznaku Djevica
vodi ra?una o tome to njihova okolina o njima govori, iako to moda ne djeluje tako. Zapravo ?ak osje?aju strah kakav dojam ?e ostaviti, to moe inhibirati njihovu prirodnu kreativnost. Istovremeno ih privla?e i plae ludi snovi. Ponekad imaju elju da se i sami promjene, ali teko se rjeavaju svojih navika i vie vole kontrolirati svoj ivotni put.

Vaga u podznaku Djevica je potajno ambiciozna osoba, njihova priroda ?esto ne uspijeva zadovoljiti njihove prohtjeve, sprije?ena blokadama koje sama sebi stvaraju.
Ovdje je rije? o blagoj prirodi punoj razumijevanja. Iako naginju pomalo ekscentri?nom na?inu ivota, sre?a se za njih ipak krije u jednostavnim stvarima.

Ukoliko ele prona?i sre?u trebaju se potruditi da ne podlegnu iskuenju ekscentri?nosti koje ih povremeno zahva?a. Ono to oni ele postavljaju kao mjerilo vrijednosti, za koje o?ekuju da ga svi drugi prihvate i po njemu se ravnaju. Zato im treba skrenuti panju da preispitaju sami sebe i postanu objektivniji.
Trebali bi pokuati svoje ideale dovesti u sklad sa stvarno?u i teite samo onim ciljevima koji ih ne?e dovesti u duhovnu izolaciju


Pretraga

Sagittarius
Ned
5 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
3 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
12 day(s) old