Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vodenjak u podznaku Bik

Ispis
Vodenjak u podznaku BikIz ove kombinacije elementa Zemlje s elementom Zraka proizilazi stati?na osobnost koja ponekad podlijee lakom utjecaju Zra?ne prirode Vodenjaka, a ponekad melankoli?nom, usporenom ali snanom utjecaju Bika. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji znakova, istovremeno su kompaktne i leerne, ?ulne i duhovne, stalno osciliraju izme?u potrebe za stabilnom i sigurnom intimom i elje da se otvore, da se stope s mnotvom i razli?itostima. U isto vrijeme, konzervativne i reformatori, jako vezani za tradiciju, ali ih neodoljivo privla?i i sve to je novo. Vodenjak u podznaku Bik je izrazito drutvena osoba, obdarena jednom dimenzijom neosporne humanosti, iskazuje veliku mo? razumijevanja, pomirenja i ponovnog sjedinjenja. No, ?esto se doga?a da individualizam ovih osoba upadne u konflikt s altruisti?kim tenjama, kada zatvorena, intimisti?ka osoba ne prihvati uplitanje drugih u svoj privatni ivot. U ovom slu?aju imaju poteko?a u savladavanju svog refleksa samoobrane i brzo se pokau brutalnima, namrgo?enima.

Svjesni svoje podlonosti utjecajima, mogu postati jako sumnji?avi, nepovjerljivi i uplesti se u vlastitu neodlu?nosti. Podjednako im se zna dogoditi da se pobune protiv samih sebe i da pritom zapo?nu surovu unutarnju borbu, kako bi omogu?ili pobjedu svoje potrebe za neovisno?u ili afektivnim vezivanjem, ve? prema silini kojom se izraavaju ove dvije tenje. Ljubavni problemi kod ovih osoba uglavnom nastanu radi gubitka iluzija u emocijama. Primje?uje se u stvari, da Vodenjak - Bik u ljubavi ne zna razlikovati stvarnost od mate i da tei kristaliziranju, uljepavanju drugoga, kao i pretjeranom o?ekivanju. Njihova posebna sklonost ka romanti?nosti ne doputa im uvijek da sa?uvaju pribranost potrebnu za razvijanje ?ulnog ivota i za uspjeh u iskustvu zajedni?kog ivota. Premda jako privla?ne i osje?ajne, ovim osobama se lako moe desiti da se ponaaju potpuno suprotno od ideja koje zastupaju. Osobama ro?enim u ovoj kombinaciji znakova ?esto je potrebno odre?eno vrijeme kako bi primili nove utiske i nau?ili novo; no jednom kada neto nau?e, rijetko kad to zaborave. Njihov imid se sastoji od: ?ulnosti i samo povla?ivanja. Djeluju jako sigurni u sebe i u svoje miljenje da ?esto znaju iznenaditi ostale kada otkriju drugu, eksperimentalnu, inovatorsku stranu njihove osobnosti.

Vodenjak u podznaku Bik pokazuje odre?enu tvrdoglavost u elji da ivi na na?in koji je izabrao. Ove osobe vole imati sve pod kontrolom te posjeduju mnogo prikrivenih snaga. Njihova nepresuna energija omogu?ava im da potvrde svoju volju u svojeglavoj potrazi za ciljem. Podznak Bik je u ovom slu?aju u neprestanoj potrazi za nekom vrijedno?u i na kraju ?e prona?i to je prava vrijednost u ivotu i nepokolebljivo ?e je slijediti. Dobro je znati kako se ova dva horoskopska znaka ne slau ba najbolje i zbog toga ljudi ro?eni u ovoj kombinaciji jako ?esto pokazuju neku gr?evitu notu u svom ponaanju. I Bik i Vodenjak su Fiksni znakovi horoskopa, to zna?i volja i upornost, od kojih svatko vu?e na svoju stranu. Bik je tradicionalista, konzervativan, usporen dok je Vodenjak sve suprotno od toga Ove su osobe osjetljive na povrje?ivanje svoje osobnosti. Teko je premaiti kontradiktornosti koje su u njima; ravnoteu izme?u nagona i razuma posti?i ?e nakon dosta usputnih lomova.

Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old