Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vodenjak u podznaku Djevica

Ispis
Vodenjak u podznaku DjevicaVodenjak u podznaku Djevica je zanimljiv spoj dvije instinktivno kontradiktorne i komplementarne prirode. Introvertnost Djevice i ekstrovertnost Vodenjaka u ovoj kombinaciji pronalaze neki svoj sklad zahvaljuju?i mo?i realizacije koja je svojstvena i jednom i drugom znaku; Vodenjak, odre?en, entuzijasta i uvijek spreman za nove stvari, usjeva ukloniti odre?ene blokade i obrambene mehanizme koji ?esto spre?avaju Djevicu u ispoljavanju njezinih humanitarnih i socijalnih vrijednosti, koje ve?inom bivaju uguene njenim pre hladnim i kriti?ki nastrojenim intelektom.

Na taj na?in se ra?a osobnost otvorena prema vlastitim potrebama, ali i prema potrebama drugih, uvijek spremna da svom ivotu postavi uistinu visoke ciljeve, podrana konstruktivnom kritikom u sukobima ne samo vlastitih namjera ve? i u vanjskom svijetu. A ba taj vanjski svijet, koji se prikazuje u svim svojim razli?itim pojavama i nijansama, postaje za ovu osobu najvrjednije polje djelovanja. Ova kombinacija znakova daje vrlo oprezne avanturiste, savjesne idealiste i iskrene prijatelje. To su gotovo uvijek izvan serijske i neobi?no jake osobe, prije svega u pogledu intelekta. Nadarene su ?udesnom intuicijom i natprirodnom sposobno?u analiziranja karaktera. Teke situacije ih rijetko zateknu nespremne, jer se znaju suo?iti sa problemima na jedan racionalan i uredan na?in, pri tom ne gube?i optimizam i nadu.

Vodenjak u podznaku Djevica se ponaa kao da je uvijek svjestan ?injenice da pripada ljudskom rodu. Njegov bratski pristup i drutveni entuzijazam ne idu bez izvjesne moralne slobode, pod uvjetima da je razmjena potena, jer sebi ne dozvoljava slu?ajne susrete. Premda nisu posebno nepovjerljive, osobe ro?ene u ovoj kombinaciji su oprezne kako ne bi ispale budale. Naklonjene su vie prijateljstvu nego ljubavi, jer se boje da ne utonu u vrtlog strasti i tamo izgube svoju nezavisnost. Moe se slobodno re?i kako kod ovih osoba gotovo sve prolazi kroz glavu: one analiziraju, seciraju, do te mjere da i njihovi ?udni planovi na kraju postaju razumni. Mogu biti jako izbirljiviji i profinjeniji nego to su u biti. Smisao za kriti?nost im ne nedostaje, moe se ?ak re?i kako su skloni pretjeranoj kriti?nosti. Imaju dobar smisao za organizaciju i vole ?initi usluge drugima.

Vodenjaku s podznakom u Djevici, premda naginje prema ekscentri?nom na?inu ivota, sre?a se za izgleda krije u jednostavnim stvarima. Ako je eli prona?i, treba se potruditi da ne podlegne iskuenju egocentri?nosti, koje ih povremeno zahvata. Ono to sami ele, to im se ?ini ispravno i povoljno, za njih kao da je jedino mjerilo vrijednosti te o?ekuju da se i drugi ravnaju prema tom istom mjerilu. Zato im treba skrenuti pozornost na to da iskreno preispitaju sami sebe i da pri tom budu objektivni - to je mogu?e vie.
Trebaju, tako?er, i prihvatiti kritiku kako su u stanju biti toliko nekriti?ni prema svojim idejama, da u njihovim o?ima, nitko ne moe na?i milosti ukoliko ne dijeli njihova uvjerenja Bitno za ovu kombinaciju je da svoje ideale pokuaju dovesti u sklad sa stvarno?u i da tee samo ka onim ciljevima koji ih ne?e dovesti u duhovnu izolaciju. Potrebno je isto tako da nau?e kako izraavati svoje osje?aje i svoje emocije i ivot ?e im se u potpunosti promijeniti.

Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old