Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vodenjak u podznaku Jarac

Ispis

Vodenjak u podznaku JaracVodenjak u podznaku Jarac je uglavnom jako dobra kombinacija znaka i podznaka. Intelektualne mogu?nosti i originalnost Vodenjaka ovdje su u kombinaciji s velikom marljivo?u i uporno?u Jarca. Jarac je ina?e poznat kao sudbinski znak najdubljeg ?ovjekovog pada u materiju i on ukazuje nediscipliniranom Vodenjaku, rtvi svjesnoj vlastite neobi?nosti, na pravi put i time ga spaava od eventualnih nerealnih utopija.
Ova kombinacija horoskopskih znakova odie intuicijom i racionalnom povezano?u sa eljom da razumije stvarnosti, te vodi u dobro poznatu konstruktivnu apstrakciju jednog matemati?ara.

Ovdje se ?esto ra?a priroda koja je svjesna vanosti koju moe imati materijalno blagostanje, isklju?uju?i mogu?nost da ono postane predmet guenja duhovnih vrlina. Udruuju?i svoj nazovimo ga geometrijski duh i duh za finese, koncentraciju sa otvaranjem, hladno?u sa entuzijazmom, ove osobe lako postiu fenomenalnu lucidnost i sposobnost rezoniranja.

No me?utim, Vodenjak u podznaku Jarac ?esto ne ostvaruje ovu zapanjuju?u sintezu. Ima me?u njima osoba kod kojih snaga osjeta pobje?uje njihovu sposobnost deifriranja. Oni imaju dojam da im se ?esto deavaju stvari koje ne mogu dose?i, kriju?i u sebi osje?aj manje vrijednosti i teko se osloba?aju?i odre?ene doze diletantizma. Za njih ovaj svijet ide previe brzo, doga?aji oko njih ih zbunjuju, no izgleda kako je ovo neminovna faza razvoja svih onih koji imaju ovu kombinaciju znakova.

Ljudi ro?eni u znaku Vodenjaka s podznakom u Jarcu mnogima izgledaju uko?eniji nego to to uistinu jesu. Ove osobe teko pokazuju svoje emocije i vie su okrenute tradicionalnom stilu i konzervativnim vrijednostima. Kadri su preko svojih le?a prevaliti razne brige i probleme, a da se pritom nikome posebno ne poalite. Orijentirani na uspjeh, autoritet, savjesnost i oni osje?aju potrebu da se osvjedo?e u konkretne rezultate svojih napora; vrijedni su radnici i izuzetno ambiciozne osobe vano im je postignuti uspjeh na materijalnom planu dokazati se op?enito. U djetinjstvu im vrlo vjerojatno nije bilo lako; ?ini se da nikada nisu dovoljno mladi, nikada nisu onaj vjetropirasti tinejder. No, isto tako ove osobe lijepo stare, tako da ?e kasnije djelovati dosta mla?e.

Vodenjak u podznaku Jarac je dostojanstven, strpljiv i ustrajan, ali moe biti i pretjerano jednostran, skoro prenaglaeno discipliniran, stoga ?esto djeluje rezervirano i hladno. U biti, sasvim je svjestan svojih mogu?nosti i voli igrati ulogu koja mu u osnovi ne pripada sasvim, jer zna, da na taj na?in, ostavlja presudan dojam na druge ljude. Ove ?e osobe rijetko neto obe?ati ako nisu u stanju da to obe?anje i odre. Rad je njihov kamen temeljac. Vrlo rano postiu smisao za odgovornost te zahvaljuju?i svom podznaku, najrazumniji su i najzreliji od svih Vodenjaka.

Ukoliko im po?e za rukom da uspostave duhovni sklad, stoji im na raspolaganju veliki spektar korisnih osobina za plodno uklju?enje u sve ivotne djelatnosti; duhovna elasti?nost, razboritost, ozbiljnost, koncentracija, djelotvornost i organizatorske sposobnosti, su samo neke od osobina koje ?e im omogu?iti da svoje ambicije podrede ka samo jednom cilju. U tome ?e im dosta pomo?i njihov najbolji saveznik: Vrijeme.


Pretraga

Sagittarius
Ned
3 degree(s)
Aries
Moon in Aries
9 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
10 day(s) old