Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vodenjak u podznaku Ovan

Ispis
Vodenjak u podznaku OvanVodenjak u podznaku Ovan je uistinu jedna pozitivna kombinacija gdje Ovan dareljivo poklanja Vodenjaku neophodnu snagu da se koncentrira na odre?eni cilj. Rezultat je odre?enija osobnost, koja je manje obuzeta iracionalnim idejama, uglavnom zainteresirana za ja?anje temelja za harmoni?an razvoj kako svoje osobnosti, tako i svojih osobnih zanimanja. Ovo dosta pomae kako bi se stvorila duboka originalnost koju osoba ro?ena u znaku Vodenjaka nikada ne?e rtvovati. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji dvostruke horoskopske obojenosti imaju anse da ostvare jedan stalni proces izme?u duhovnih i tjelesnih vibracija. Originalnost, spontanost, individualizam, otvorenost duha, ljubav prema ivotu i duhovnost se ujedinjuju kako bi stvorili idealiste, poletna i aktivna stvorenja, ?ije ideje nije uvijek lako slijediti, niti predvidjeti njihova djela.

Vodenjaci ro?eni s podznakom u Ovnu uglavnom imaju potrebu boriti se za neki cilj, omogu?iti prolaz svojim idejama, kako bi ih izloi pred najirom publikom. Ako i bace s vremena na vrijeme pokoji naivan pogled na svijet i sebi sli?ne, to nije nedostatak s obzirom na to da im isto doputa da dokau u velikom broju slu?ajeva jednu posebnu svjeinu pogleda, da ne podlegnu pod utjecaj unaprijed stvorenih ideja svojih suvremenika. Ovdje se radi o individuama koje su nepokolebljive i sigurne u svoj identitet, usprkos ljubomornim ljudima koji na njih ispaljuju strijele svojih ogovaranja. Rezultat aktivnosti kojoj se ove osobe posvete imati ?e relativan zna?aj za njih, ali dati ?e ogromnu vrijednost njihovim kvalitetama. Ovdje je rije?, bez dvojbe, o fascinantnim osobama koje su aktivne i plodne, te izrazito iva duha.

U biti Vodenjak Ovan je poprili?no nemiran, njegov pristup svijetu je direktan prije nego diplomatski. Ove su osobe poprili?no ekstrovertne i tvrdoglave, te ih ne dri mjesto! Ovan prua njihovu znaku hrabrost i dinami?nost. Bore se za svoja uvjerenja kada je to potrebno, ali vie vole koristiti duh. Osobe ro?ene u kombinaciji Vodenjak Ovan su toliko druga?ije od ostalih, pa im se ?esto doga?a da budu pogreno shva?ene. Radi se o jako inteligentnim osobama, pa bi bilo dobro da strukturiraju svoje ideje i razviju misao u smjeru svoje efikasnosti. Spremne su uloiti ogromnu energiju u ono u to vjeruju, te znaju pokrenuti druge, ali im se moe dogoditi da ih sitnice onemogu?e.

Ne bi bilo dobro da se ustru?avaju iznijeti svoje miljenje, bez obzira na to kome ?e pritom stati na ulj. Osobe ro?ene u Vodenjaku s podznakom u Biku su uvijek spremne za brz po?etak, pune su optimizma i obe?anja. e? za slobodom i pustolovinama, sklonost riziku i tenja ka idealima ?ine od njih velike poduzetnike, istraiva?e, tvrdoglave prethodnike i ro?ene pionire uglavnom su obdareni velikom pokretljivo?u i snanim samopouzdanjem. Potrebno im je dodue da malo obuzdaju svoju enormnu snagu koju nose u sebi i da njeguju dosljednost. Njihova naivnost je razoruavaju?a; toliko iskrenosti i potenja mogu za?uditi svakoga. Ovdje je rije? o idealistima, utopistima, zanesenjacima, koje malo to moe zaustaviti. No bilo bi poeljno da se nau?e odmarati; zbog ?ega stalno tr?ati? Osnovna karakteristika Vodenjaka s podznakom u Biku je neovisnost, koja ponekad zna biti uistinu pretjerana.


Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old