Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vodenjak u podznaku Rak

Ispis
Vodenjak u podznaku RakU ovom spoju Vodenjaka i Raka jako je teko kontrolirati onu promjenljivost emocija i obuzetost samim sobom koja prili?i pravom Vodenjaku, ?ak i u pogledu najbezna?ajnijih nijansi, koje su karakteristi?ne za jednog Raka. Ovdje se zato radi o osobi koja je, iako vrlo pokretljiva u ivotu, u stvarnosti ipak opsjednuta sumnjama i stalnom nesigurno?u. Ova osoba je u isto vrijeme i jaka i slaba, ali ipak uspijeva da od svoje slabosti napravi oruje za osobna osvajanja i ciljeve. Stara kineska poslovica kae: Ne moe ?ovjek hodati i gledati u zvijezde, kada ima kamen u cipeli, ali Vodenjak u podznaku Rak zapravo u?i hodati po zemlji, pa i u uvjetima materijalne neudobnosti, ne gube?i iz vida svoje ideale. Ova se osoba zna jako dobro prilagodi okolnostima, ne mijenjaju?i duboko svoju osobnost. Barem vjeruje da je uspijeva sa?uvati. No, nije uvijek svjesna promjena to se u njoj odigravaju, jer ostaje vezana za snove iz svog djetinjstva i predana je svojim prvim tenjama. Dokle god njezini ideali ostanu prisutni u njezinu duhu, ova ?e osoba ima dojam da se kre?e u vje?nosti, da mijenja ponaanje ne negiraju?i potpuno shva?anja naslije?ena od obitelji i odgoja.

Nadarene izrazitom senzibilno?u, osobe ro?ene u ovoj kombinaciji horoskopskih znakova pate zbog sukoba me?u ljudima i ?ine sve kako bi izgladile eventualne probleme, te pomirile i uklonile razlike. Me?utim, njihovo poimanje drugih nije uvijek realisti?no. Ove osobe jako lako doputaju da ih iskoritavaju i sklone su olakom poklanjanju svog povjerenja. No, rijetko kad dramatiziraju, ako utvrde da su od drugih previe o?ekivale. Kada do?e trenutak razo?arenja, ne dovode u pitanje vrijednosti u koje vjeruje, ve? vjeruju kako ?e se sve na kraju srediti. Taj ponekad suvie poboni optimizam vodi ih u pasivnost, ali im tako?er pomae da ustraju u neumornoj potrazi za prijateljstvom. Egzistencija Vodenjaka s podznakom u Raku je u velikoj mjeri pod utjecajem obiteljskih slika iz djetinjstva. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji su i mirnije, stidljivije i osje?ajnije nego tipi?ni Vodenjaci. Kada je potrebno one se znaju distancirati i biti vrlo objektivne. Ove su individue pune mate i ponekad ive u jednom nestvarnom svijetu. Emocije su im vrlo jake i uivaju u romanti?nim i neobi?nim doga?ajima i avanturama. Raspoloenje im je puno uspona i padova i ?esto im se doga?a da se zapletu u neke emotivne situacije.

Izraena osjetljivost Raka ne spaja se najbolje sa glavnim osobinama ovih osoba, pa ?e u ovoj kombinacije ?esto biti izraena dvostrukost; s jedne strane osje?aji, a s druge razum i volja. Naj?e?e ?e jednom preovladavati jedne, a drugi put druge osobine, dakle neujedna?eno, skokovito ponaanje i unutarnje nezadovoljstvo, jer ?e im se uvijek ?initi da jednu stranu svoga bi?a nisu zadovoljili. Autoritet Vodenjaka s podznakom u Raku je uvijek obojen odre?enom dozom brige za druge on ima odli?nu intuiciju pri ocjenjivanju ljudi i ?esto se okre?e ka tu?im eljama i potrebama. Strah od ismijavanja ili kritike, ove osobe ponekad ?ini diskretnim, diplomati?nim i konvencionalnim; zbog uro?ene nesigurnosti, povla?e se pred svim neugodnim stvarima. Za ovu kombinaciju bi bilo dobro da vodi ra?una o svojim raspoloenjima, jer bi se moglo desiti da sve shvate previe osobno. Potrebno je da izbjegavaju to da svoje elje smatraju stvarno?u, te da imaju iluzije o sebi ali i o drugima.

Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old