Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vodenjak u podznaku Riba

Ispis

Vodenjak u podznaku RibaU kombinaciji ova dva horoskopska znaka smanjuje se potreba za osobno?u, ali zato raste njena vrijednost. Upravo iz tog razloga ova ?e se osoba jako teko izgubiti u nemogu?im snovima o veli?ini, ve? ?e uglavnom traiti potvrdu svojih prirodnih, uro?enih sposobnosti. Jer, ako ona strana koja pripada Ribi moe blokirati potpuno iskazivanje sposobnosti Vodenjaka, onda ona u isto vrijeme ima mo? ispuniti osje?ajima i opaanjima svaki ideal, ambiciju i uspjeh ove osobe. Unutarnje jezgro Vodenjaka ro?enog sa podznakom u Ribi uglavnom je prili?no ?vrsto, a potreba za potvr?ivanjem i nije toliko naglaena.

Vodenjak u podznaku Riba je osoba izrazito solidarna sa okolinom u kojoj ivi. Lagodno se osje?a sa drugima, te ima potrebu za kontaktom, razmjenom, za verbalnim i fizi?kim odnosima. Ove osobe pati u samo?i, progonstvu ili u prisilnoj tiini. Njima je potrebna kretnja, doga?aji, susreti kako bi zadovoljile svoju vibrantnu osobnost. ele znati sve o svijetu, ele se sliti sa univerzalnim kako bi preli granice kao zatvorenici vlastitog tijela. Upravo to objanjava njihovu nezainteresiranost za male, svakodnevne stvari i stalne napore da zaborave materijalne tenje, ali ih to tako?er izlae utopijama, grekama rasu?ivanja, konfuziji i lakoumnosti.

Osobe ro?ene u kombinaciji Vodenjak - Riba su sklone tajnama svih vrsta. Njihova elja za spajanjem i pomirenjima, njihova potreba da potuju pojedinca ne pori?u?i kolektivno umjesto da ublae kontradikcije, ?esto zna izazvati sukobe. Doga?a se u ivotu da se ove osobe osjete neshva?enima ili podre?enima te mogu pasti u tei oblik zatvorenosti iz koje je ponekad jako teko iza?i. Sre?om, njihova matovita intuicija im ?esto omogu?ava da predvide eventualnu opasnost te da prona?u rjeenje prije nego to se problem i pojavi. S obzirom da su Ribe dvostruki znak postoji dva razli?ita tipa. Pod onaj prvi spadaju radni ljudi koji znaju crpiti energiju iz viih izvora, imaju dobru intuiciju, mirno i tiho rade, suosje?ajno te pomalo distancirano. Pod drugi tip spadaju sanjari koji nisu u stanju suo?iti se sa neuspjesima stoga ni ne pokuavaju napraviti neto, jer nisu sigurni u uspeh, a teko?e ih tjeraju u rezignaciju i tada uglavnom budu obeshrabrene. Jako lako gube snagu i energiju. ?esto se zna dogoditi da pogrenim ljudima ukau svoje povjerenje.

Ove osobe tako?er jako emotivno reagiraju na ivot. Zbog svoje velike emotivnosti jako su ranjive te nisu ba tako probojne kako to moe izgledati na prvi pogled. Ove intuitivne osobe imaju logiku koja je uistinu potpuno nelogi?na; skoro da nisu u stanju dati ni najmanje obrazloenje za svoje postupke i ponaanja, a intuicija je ono to upravlja njihovim ivotima. Vodenjak u podznaku Riba dosta ?esto ivi kontradiktornosti sa svojim eljama: naime privla?i ih ono to ne mogu imati. Ne odlikuje ih ba neka velika fizi?ka snaga i energija te imaju potrebu za pomo?i sa strane, za podrkom; trebali bi izbjegavati suvino rasprivanje sebe, odnosno konstantno kretanje u svim mogu?im pravcima. U stanju su rtvovati se za svoje blinje, no ipak ne bi bilo dobro sebe zamiljati kao mu?enika! Samo ukoliko puste korijene u realnosti uspjet ?e izbje?i neke ozbiljnije teko?e te se zadovoljiti nametnutim, ivotnim okolnostima. U tom slu?aju, za njih se sve moe promijeniti na bolje.


Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old