Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vodenjak u podznaku Strijelac

Ispis

Vodenjak u podznaku StrijelacVodenjak u podznaku Strijelac je skladna kombinacija horoskopskog znaka i podznaka, s obzirom da se intelektualne i duhovne mogu?nosti me?usobno nadopunjavaju. Osoba ro?ena u ovoj kombinaciji je dobar prijatelj samom sebi i drugima. Po prirodi anti fatalista smatra kako uvijek ima neto za uraditi kako bi se ljudska sudbina poboljala ili kako bi se neki nerjeivi problem rijeio. Ove su osobe vo?ene nepresunom nadom i velikom vjerom u ljude, obdarene su originalno?u svog pogleda na svijet, te imaju odre?enu vrstu nagona ka napretku, to ih smjeta me?u reformatore i inovatore.

Njihova golema, neiscrpna snaga usmjerava ih da uvijek trae razloge doga?anja i ponaanja ljudi u koji ih okruuju. Na taj na?in uspijevaju biti u skladu sa svima oko sebe. Vodenjaci sa podznakom u Strijelcu su velikoduni slobodnjaci i optimiste koje ni jedno iskuenje ne moe omesti. Konstantno i o?ajni?ki trai stvari koje ?e mo?i braniti kao to su politi?ki i drutveni stavovi, i na jednostavan na?in se uspijevaju oslobodi svih sumnji koje su najve?a prepreka njegovom dokazivanju.

Njihova vizija svijeta daleko je od jednostavnog objanjenja i isklju?uje osobne utiske i mogu?nost utjecanja na akcije, odluke i karakter ove individue. Premda osje?a beskona?nu i neshvatljivu stranu realnosti, Vodenjak u podznaku Strijelac zna razumjeti njezin najdublji smisao, filozofsku i religioznu poruku. Ako njihova snana osobnost ne probudi u njima posesivne nagone, Vodenjak Strijelac je pre obuzet slobodom da bi tu?u ograni?avao samo radi svoje koristi. Ove osobe tee sveukupnoj harmoniji i ele pruiti svoj doprinos boljem razumijevanju me?u ljudima i narodima.

Klju?na rije? jednog Vodenjaka s podznakom u Strijelcu je definitivno "sloboda" a ona podrazumijeva slobodu misli, slobodu govora, slobodu akcije. Ove osobe vole neovisnost i ne?ete dopustiti nikome da im se mijea u ivot - kako na poslovnom tako i na privatnom planu. Bezbrini su i prijateljski nastrojeni, te su vjerojatno u ranoj mladosti bili poprili?no nemirni no, kako su dosta intuitivni i idealisti, ?esto ih u kasnijim godinama po?inju zanimati duhovni horizonti i tada se skrase. Puni su energije i ne poznaju strah kada je u pitanju preuzimanje rizika. Nita ne moe unititi njihov veliki elan koji im daje snagu njihov optimizam nema granica i kada u neto vjeruju mogu u to uvjeriti gotovo svakoga.

Podznak u Strijelcu prua dobar, zdrav smisao za humor i nonalantno ponaanje. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji znaka i podznaka imaju smisla za inicijativu i osje?aju se ugodno u gotovo svim okruenjima. Vjeruju da uvijek treba kazati ono to se misli. Unato? tome znaju kako privu?i simpatije okoline. U njihovim glavama konstantno klju?aju ideje, zamisli, planovi, koji su usprkos brojnosti, uvijek originalni, ali koji nisu ba uvijek i ostvareni, no ove osobe do toga i ne drite puno s obzirom da vole iznena?enja i izazove. Svjesni su da sebe upoznaju kroz druge ljude, te iz istog razloga promatraju, zaklju?uju i bez gor?ine se mire sa ivotom. Obuzeti svojom slobodom i nezavisno?u nisu nita manje angairani u grupi za koju veu svoju sudbinu, bore?i se istovremeno protiv prosje?nosti, fatalizma, anarhije i monotonije.


Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old